Verslag regioavond 13 februari 2018: Peer-supported Open Dialogue (P.O.D.)

De bijeenkomst vond plaats in het Inspiratiecentrum, Grote Beekstraat 8. Olga heet onze bezoekers en gasten van harte welkom.
Op dinsdag 13 februari waren  onze gasten:
Cynthia Blaauw, manager FACT en projectleider POD-team en Nadia van Ham, gezondheidspsycholoog bij het POD-team.
Het onderwerp van deze avond is POD ( Peer-supported Open Dialogue). Met behulp van een PowerPoint presentatie leiden Cynthia en Nadia ons door hun voordracht.
De GGzE is aangesloten bij de Werkplaats Herstelondersteuning. POD past bij de visie van de GGzE. In een pilot van 2 jaar worden 7 ervaringsdeskundigen in Engeland opgeleid. Vanaf 2019 kan de opleiding ook in Nederland gevolgd worden. Het streven is om dan nog 30 mensen te trainen.
Peer-supported Open Dialogue is een vorm van hulpverlening waarbij in zogenaamde netwerk-behandelontmoetingen de betrokken persoon, zijn of haar naaste omgeving, vrienden, hulpverleners en ervaringswerkers (peer workers) samen de mogelijke opties voor behandeling bespreken. Het netwerk komt vooral tot stand door de cliënt zelf. POD biedt een
scala aan gesprek- en mindfulness-technieken voor het bevorderen van de dialoog. Dit Dialogisme voorkomt het zoeken naar al te voorbarige diagnoses en plannen die herstel kunnen belemmeren. Bijvoorbeeld: de beslissing over wel of niet opnemen wordt
gezamenlijk besproken. Er is voortdurend overleg in het netwerk (reflecting team).
Mindfulness is al tijdens een eerdere regioavond uitvoerig behandeld.
POD is een doorontwikkeling van Open Dialogue. Open Dialogue werd in de jaren ‘80 ontwikkeld door Jaakko Seikkula in Finland en is daar een van de meest onderzochte methoden voor het omgaan met ernstige psychische crises. Op YouTube is een film beschikbaar. Technieken uit Scandinavië werken heel vaak goed in landen als Engeland en Nederland. Mensen met een acute psychose zijn dankzij Open Dialogue eerder symptoomvrij. Bovendien worden de resultaten bereikt met minder opnames en minder hoge doseringen medicijnen.
POD is gebaseerd op een zevental principes.

  1. Binnen 24 uur onmiddellijke hulp bij een crisis.
  2. Zorg voor een sociaal netwerk.
  3. Flexibiliteit en mobiliteit (tijd, plaats, inhoud)
  4. Verantwoordelijkheid (vanaf eerste contact)
  5. Psychologische continuïteit (zelfde team, nu en bij terugval)
  6. Tolerantie voor onzekerheid/niet-weten
  7. Dialogisme ( zie hierboven).

POD heeft handen en voeten gegeven aan het triade model. In de toekomst is het zeer zeker ziektekostenverlagend. Doorzettingsvermogen en een lange adem zijn nodig om POD succesvol te laten zijn. De zorgverzekeraar CZ en WijEindhoven zijn belangstellend. Als POD slaagt, zal er over een aantal jaar een andere GGZ zijn.
Een uitgebreid verslag inclusief de PowerPoint presentatie komt op onze website te staan.
Olga bedankt Cynthia en Nadia en ons allen voor de aanwezigheid en bijdragen aan deze avond en sluit de vergadering. Zij nodigt ons allen uit voor de volgende regioavond in het Inspiratiecentrum, Grote Beekstraat 8.

Hans van den Hoek