Tips bij een borderline persoonlijkheidsstoornis

Als je borderline hebt, ervaar je veel wisselingen in je gevoelens, relaties, zelfbeeld en gedrag. Mensen met borderline zijn vaak bang om in de steek gelaten te worden en relaties zijn meestal intens en niet in balans. Ze hebben een negatief zelfbeeld en twijfelen over wat ze willen met hun leven. Iemand met borderline handelt vaak impulsief. Dit kan tot uiting komen in smijten met geld, zich te buiten gaan aan alcohol of drugs, eetstoornissen en snel wisselende seksuele contacten. Ook woede-uitbarstingen kunnen erbij horen. Bij mensen met borderline kan de stemming gemakkelijk omslaan. Daarnaast kunnen ze een chronisch gevoel van leegte, gevoelens van vervreemding en achterdocht ervaren. Ook zijn er mensen met borderline die zichzelf beschadigen.

Lees meer op de website van MIND