Stichting Zelfhulp: in contact met lotgenoten

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een stichting die zelfhulpgroepen faciliteert en ondersteunt in Eindhoven en omgeving. Lotgenoten kunnen elkaar ontmoeten in zelfhulpgroepen, zonder tussenkomst van professionele hulpverlening. Elke inwoner die te maken heeft (gehad) met een bepaalde problematiek, ziekte of ervaring kan aansluiten bij een bestaande groep of zelf een groep starten. Met als doel te werken aan herstel of acceptatie.

Delen zonder oordeel

Bij zelfhulp helpen en steunen lotgenoten elkaar door ervaringen uit te wisselen. Mensen kunnen in alle vrijheid, en altijd anoniem, hun verhaal vertellen. Dat lucht niet alleen op, maar zorgt er ook voor dat ze zichzelf beter leren kennen. Het deelnemen aan een groep betekent niet dat je met elkaar gaat klagen over het leven. Je hebt de mogelijkheid om je eigen verhaal te delen, zonder oordeel. En (h)erkenning te ervaren bij de andere deelnemers waardoor je weet dat je er niet alleen voor staat. Je kunt van elkaar leren door te luisteren naar elkaars verhaal. Dat kan helpen in het kijken naar mogelijkheden en kansen, waardoor je wellicht herstelt of accepteert wat je hebt meegemaakt.

Omdat ik niemand privé kende, voelde het veilig in de groep. En toch hadden we gelijk zoveel met elkaar gemeen.

De groepen

Iedere groep bepaalt zelf wanneer ze bij elkaar komen, hoe groot de groep is en hoeveel mensen er aansluiten. Deelname aan de groep is gratis, alleen voor koffie of thee wordt een kleine bijdrage gevraagd. Aanmelden bij een groep kan door contact op te nemen met het Zelfhulp Netwerk. Zo blijft de contactpersoon anoniem en hoeft hij/zij geen persoonlijke gegevens bekend te maken.

De zelfhulpgroepen zijn onderverdeeld in 4 categorieën:

  • Lichamelijke gezondheid
  • Geestelijke gezondheid
  • Verslaving
  • Cultuur en overige

Lees meer op https://www.mentalekracht040.nl/zelfhulp-lotgenoten-ontmoeten/ 

Two young intercultural men looking at senior groupmate talking about his problem at psychotherapy session