Samenwerking huisarts en mantelzorgpunt voor minder overbelaste mantelzorgers. Pilot in Sliedrecht

Unieke samenwerking Sliedrecht ondersteunt naaste

Tegen de tijd dat een naaste voor zichzelf op zoek gaat naar hulp, is het vaak de hulpverlener van de cliënt die hij als eerste aanspreekt. Dat leerde het project ‘Klantreis Naasten’ dat Ypsilon onlangs afrondde. Maar dat hoeft niet ook altijd de beste hulpverlener voor de naaste te zijn. Sterker: Sliedrecht laat zien dat het ook helemaal anders kan. Het lokale mantelzorgpunt, een huisarts en een POH-GGZ hebben in een inspirerende pilot de handen ineengeslagen. Doel: ‘mantelzorgers ggz tijdig van de juiste informatie te voorzien en ze ‘warm’ door te kunnen verwijzen naar het mantelzorgpunt. De werkwijze is te vinden in dit stappenplan.

6 oktober 2023

Eén op de zes mantelzorgers zorgt voor een naaste met psychische kwetsbaarheid. Ze lopen vaak een groot risico op overbelasting doordat ze er meestal alleen voor staan. De huisarts is een belangrijke schakel in de juiste zorg en ondersteuning. Niet alleen voor de persoon met psychische kwetsbaarheid zelf, maar ook voor de mantelzorger. In Sliedrecht hebben het mantelzorgpunt, een huisarts en een POH-GGZ de handen ineengeslagen om mantelzorgers, van mensen met psychische kwetsbaarheid, passend te ondersteunen en door te verwijzen.

Naasten van mensen met psychische kwetsbaarheid – zoals verslaving, depressie, of schizofrenie – ​zien zichzelf niet snel als mantelzorger. Dat terwijl er steeds een groter beroep wordt gedaan op het eigen netwerk van mensen met psychische kwetsbaarheid. Hoe zorg je ervoor dat mensen met psychische kwetsbaarheid, en hun naasten, tijdig de juiste zorg en ondersteuning ontvangen? En dat naasten kunnen helpen zonder zelf om te vallen?

Dit was aanleiding voor Suzanne Lankhorst (mantelzorgconsulent), Henri Spaan (huisarts) en Clarien van der Wilt (POH-GGZ in de praktijk van Henri en ook betrokken geweest als coördinator GGZ Preventie vanuit Yulius) om een pilot op te zetten. Met als doel om mantelzorgers, voor mensen met psychische kwetsbaarheid, tijdig van de juiste informatie te voorzien en ze ‘warm’ door te kunnen verwijzen naar het mantelzorgpunt. De werkwijze is te vinden in dit stappenplan.

Het kan een lange zoektocht zijn hoe iemand ondersteund kan en wil worden

Door in een zo vroeg mogelijk stadium het gesprek met de mantelzorger aan te gaan, hopen ze overbelasting te voorkomen. Dat is belangrijk voor de mantelzorger zelf, maar ook voor herstel en functioneren van de persoon met psychische kwetsbaarheid. Daarbij is het cruciaal om goed contact te onderhouden tussen de huisarts en het steunpunt mantelzorg, omdat mensen vaak met de eerste klachten bij de huisarts komen en deze mantelzorgers tijdig door kan verwijzen. Lees verder