MENTORSCHAP IETS VOOR U?

Filmpje over Anja en haar mentor Saskia.

Eindhovens Dagblad over mentorschap.

Wat is mentorschap? Een animatiefilmpje verduidelijkt veel.

Oproep om na een korte cursus het mentorschap van iemand op zich te nemen en in samenwerking met de professionele zorg deze persoon zo goed mogelijk te ondersteunen.

We hebben vaardigheden geleerd die een mentor nodig heeft. Als de zorg voor onze naaste minder wordt kunnen we deze vaardigheden inzetten voor andere mensen met een psychische of lichamelijke beperking.

Het kan gaan om eenvoudige dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden, maar ook om het zoeken naar een andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

Een mentor is iemand die over de persoonlijke belangen van de betrokkene waakt. Als mentor bouw je een goede vertrouwensrelatie op en bekijk je samen met de cliënt of deze een goede verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en huisvesting krijgt. Je houdt zijn/haar gezondheid en welzijn mee in de gaten, je overlegt met de hulpverleners en ziet erop toe dat de zorg wordt gegeven volgens de afspraken.

Een mentor streeft er altijd naar om de cliënt zelf beslissingen te laten nemen. Hij is er in de eerste plaats voor om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat om te beslissen, dan zal de mentor de keus maken. De mentor gaat niet over geld en vermogensrechtelijke zaken. Daarover gaat de bewindvoerder.

Ga voor meer informatie naar http://www.mentorschapzobrabant.nl/

Piet van der Linden