Mantelzorgcompliment Eindhoven

Graag geven we meer bekendheid aan het Eindhovens Mantelzorgcompliment 2020.
Eindhoven kent ruim 26.OOO mantelzorgers. Mantelzorger ben je, als je vrijwillig, langdurig en/of
intensief voor iemand uit je directe omgeving zorgt. Vaak is dat een familielid, een goede vriend of
een buur. Lees meer…..