Jenneke van der Plas, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij de GGzE

Regioavond mei 2017

Spreker: Jenneke van der Plas, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij de GGzE.

Het onderwerp: Hoe praat je met een naaste die verward is.

Jenneke probeerde in de loop van de avond antwoord te geven op de volgende vragen:
Hoe praat je met je naaste die waanideeën heeft, achterdochtig is of stemmen hoort. En wat zeg je bij verdriet en rouw over de ontstane beperkingen en verlieservaringen? En wat toon je van je eigen gevoelens?

Recepten hiervoor zijn er niet, maar er zijn wel enige nuttige adviezen die je kunt gebruiken in het contact met een verwarde naaste.

– Vaak ziet onze naaste de psychose niet als een ziekte maar als een verschijnsel. Toon belangstelling. Probeer zoveel mogelijk zijn gedachtegang te volgen.
– Wees eerlijk en transparant. Geef aan als iets je niet duidelijk is. Neem angsten zoveel mogelijk weg, zorg voor een ontspannen sfeer en/of zoek afleiding.
– Probeer allebei te voorkomen dat je je maatschappelijke contacten kwijtraakt.
– Ga omzichtig om met het gesprek over medicatie. Praat over zijn of haar leefstijl als het nodig is. Dring niet teveel aan op een cursus Psyche-educatie voor, die werkt nog niet, maar is wel goed voor de naasten.
– Laat ook zien dat jij verdrietig bent over de situatie. Toon ook jouw gevoelens. Blijf positief, bemoedig en motiveer. Echter stel wel duidelijk jouw grenzen. Zoek een gulden middenweg waarin iedereen zich kan vinden. Jouw kind, broer of zus mag zeggen wat hij of zij wil, dit recht hebben wij naasten óók.
Een mooi onderwerp om nog eens nader op in te gaan.

Hans van den Hoek