GroeiRijk Centraal nodigt je uit voor een gespreksgroep “stemmen horen”

Deze open gespreksgroep bestaat uit max 8 deelnemers. Duur is 1,5 uur en men is 1x per 2 weken bij elkaar. De gespreksgroep wordt begeleidt door 2 ervaringswerkers.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Praten over de stemmen
  • Wat betekenen de stemmen in mijn leven?
  • Komen de stemmen ergens vandaan?
  • Zijn er voor- en nadelen aan stemmen?
  • Invloed van de stemmen horen in je dageliiks leven
  • Manieren van omgaan met de stemmen
  • Hoe om te gaan met voorspellende stemmen of stemmen die opdrachten geven?

De bijeenkomsten vinden de 1e en 3e woensdagmiddag plaats. Groeirijk dr. Poletlaan 30, 5626 ND, Eindhoven, ingang via Restaurant Trefhove. Inloop 13.30-14.00 uur met koffie/thee. Duur maximaal tot 15.30 uur.
lnformatie en aanmelding
Mariska Timmer en Ted van Zantvoort ted.van.zantvoort@ggze.nl  of Groeirijk (040) 261 39 58.
Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek, waarin wat meer verteld wordt over het doel en de werkwijze van de groep. Bij het kennismakingsgesprek mag u iemand meenemen. U krijgt dan ook de data van de bijeenkomsten.

Waarom deelnemen?
Mensen die stemmen horen praten niet altijd over hun ervaringen. Praten over stemmen horen is niet altijd gemakkelijk, omdat
je vaak geen gehoor bij anderen (niet-stemmenhoorders) krijgt.
Maar als je over’de stemmen’ praat kun je juist ervaringen delen en blijf je er niet mee zitten. Door contact met andere stemmenhoorders, ervaar je dat je niet de enige bent.
Misschien een andere benadering dan je gewend bent maar samen ga je op zoek gaan naar manieren van omgaan met stemmen.

Klik HIER voor de flyer