Cornelis van Houwelingen, psychiater GGzE

Regioavond februari 2017

Deze avond komt Cornelis van Houwelingen, psychiater bij de GGzE, praten over suïcide, suïcide gevaar en suïcide preventie. Hij zal daarbij linken maken met psychoses en welke voortekenen je kunt zien.

Cornelis heeft veel onderzoek gedaan naar suïcide.

Het onderwerp is: “Hoe om te gaan met een doodswens”.

Wij allen willen zo lang en goed mogelijk leven, ondanks alle grenzen die we tegenkomen. Suïcide is een finale oplossing voor een tijdelijk probleem, zelden vanwege de wens om te sterven, maar vanwege het onvermogen (op die manier) te leven.

Langdurige stress kan een gevoel van hulpeloosheid of uitzichtloosheid geven wat tot gevolg kan hebben dat iemand aan zelfdoding gaat denken. Factoren die de hoeveelheid stress bepalen zijn onder andere psychiatrische ziektes, drugs, alcohol, psychologische factoren en ingrijpende levensgebeurtenissen zoals verlieservaringen. Wanneer gedachten aan zelfdoding opkomen, is voor iedereen verschillend. Onze erfelijke factoren, persoonlijkheid, levensbeschouwing en mensen, die ons steun geven uit onze directe omgeving, bepalen onze kwetsbaarheid.

Als je naaste begint te praten over suïcide, ga je luisteren en doorvragen. Kom niet met oplossingen komen en mobiliseer professionele hulp (bijv. www.113online.nl). Heb je een vermoeden dat je naaste denkt aan suïcide, begin er dan niet zelf over.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de houding tegenover suïcide. Door de CASE benadering (Chronological Assement of Suicidal Episodes) heeft men meer grip gekregen op dit onderwerp.

De rol van de naasten is heel belangrijk.

Familie en vrienden zijn beschermende factoren. Zij weten vaak meer en zien ontwikkelingen eerder. En zij kunnen bondgenoten zijn bij opvang en behandeling. Zij kunnen hulpverlening inschakelen.

Vervolgens werd euthanasie besproken.

Euthanasie wordt toegepast als er geen alternatieven meer zijn om het leed te minderen. Om hiervoor in aanmerking te komen stelt de wet hele strenge eisen.

 

Hans van den Hoek