Webinar Betrekken van naasten

Naasten hebben een belangrijke rol in het herstelproces van mensen met psychische of verslavingsproblematiek. Daarom is er een generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten. Om kennis te maken met de vernieuwde standaard organiseert Akwa GGZ een gratis interactief webinar op dinsdag 7 december om 19.00 uur.  Hoe kun je als professional naasten zo goed mogelijk betrekken én ondersteunen. Welke elementen en hulpmiddelen uit de vernieuwde standaard zijn behulpzaam voor professional, patiënt en naaste.

Aandacht voor naasten
In het webinar spreken ervaringswerkers, naasten en professionals over het betrekken van naasten bij de zorg en het herstel van de patiënt. Naasten hebben wisselende rollen, ze worstelen met emoties, hebben vragen en zoeken naar een nieuw evenwicht in de relatie met de patiënt. Aandacht voor naasten, met hen samenwerken en waar nodig ondersteunen is van belang. De professional heeft een belangrijke rol in het vormgeven en faciliteren hiervan.

Vernieuwde kwaliteitsstandaard met concrete tips en hulpmiddelen
De vernieuwde kwaliteitsstandaard Naasten ondersteunt professionals, patiënten en naasten met concrete informatie en praktische hulpmiddelen. De standaard is samen met ervaringsdeskundigen, naasten en professionals onder begeleiding van Akwa GGZ ontwikkeld. Bij de herziening zijn aanpassingen gedaan vanwege de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de leesbaarheid is verbeterd. De boodschap van de module is: ‘de mens is een sociaal wezen en in tijden van herstel zijn naasten van groot belang.’

Ervaar het perspectief van de ervaringswerker, naaste en professional
Hadassa de Goede stortte elf jaar geleden volledig in toen haar kind doodgeboren werd. Zij belandde in een psychiatrisch ziekenhuis. ‘Een periode waarvan ik me bijna niets herinner,’ vertelt ze. Nu werkt ze o.a. als ervaringswerker bij Altrecht op de High & Intensive Care en is ze betrokken bij de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Vanuit haar ervaring zal zij haar visie op de rol van naasten geven.

Inge van Marle, naaste van twee kinderen met psychische problematiek, medeoprichtster van Naasten in zicht en een lotgenotengroep voor naasten van patiënten met een eetstoornis: ‘Goed voor jezelf zorgen en grenzen stellen is keihard nodig om zelf overeind te blijven. Als je als ouder, partner, broer of zus te weinig tijd aan jezelf besteedt of te veel in spanning zit, dan heeft dat zijn weerslag op je gezondheid. Dan houd je het niet vol en kan je niet goed zorgen voor je naaste, terwijl jouw rol thuis zo belangrijk is.’

Cecil Prins-Aardema, kinder- en gezinspsychiater, heeft meegewerkt aan de herziening van de standaard: ‘Als professional wist ik hoe psychische problemen werken, maar het is zo anders om naaste van een psychiatrisch patiënt te zijn. Pas nu ik het zelf heb ervaren, weet ik hoe ongelofelijk ingewikkeld dat is. Het maatschappelijke stigma op psychische klachten werkt óók door naar naasten. Met als gevolg dat bijvoorbeeld partners en kinderen zich onnodig eenzaam voelen. En vaak niet de hulp en ondersteuning krijgen waar ze behoefte aan hebben. Daar helpt de standaard bij.’

Henk-Willem Klaassen is expert op het gebied van optimale samenwerking tussen familie en hulpverlening en heeft meegewerkt aan de herziening van de standaard. Hij kent beide perspectieven vanuit eigen ervaring: ‘Het is heel mooi dat in deze herziene versie omschreven wordt hoe je als professional goed kunt samenwerken met naasten én hoe je hen kunt ondersteunen. Familieleden en hulpverleners hebben een gezamenlijk doel: steun bieden om iemand die onderuit is gegaan weer zo goed mogelijk op de rit brengen. De samenwerking tussen deze twee groepen zorgt voor een overduidelijke meerwaarde.’

Meld je hier vrijblijvend aan voor het gratis webinar Naasten.

Terugblik Week van de psychiatrie: VRIENDSTAP.NL

Vriendstap: Ontmoetingsplaats op internet voor mensen met een psychische problemen

LIEVER SAMEN DAN ALLEEN?
Stichting Vriendstap.nl brengt mensen met een psychiatrische achtergrond in contact met elkaar, zij bemiddelt niet actief. Leden kunnen via de site beschermd mailen met elkaar zonder dat e-mailadressen of andere gegevens vrijgegeven worden. Een groot gedeelte van deze mensen ervaart te weinig steun bij het vinden van vriendschap en menselijk gezelschap. De website is ontwikkeld door mevrouw H.A. Pronk-Verweij, om het de genoemde doelgroep makkelijker te maken vriendschappelijke contacten te leggen en/of een levenspartner te vinden.

De voorwaarden voor inschrijving en kosten:
18 jaar of ouder, psychiatrische achtergrond, betalen van de jaarlijkse contributie van € 25,= , Het verstrekken van contactgegevens van de huisarts.

Werkwijze:
 U kunt zich aanmelden via de website www.vriendstap.nl
 Kies voor de 2 gratis kijkweken, u ontvangt een tijdelijk wachtwoord.
 U kunt dan nog niet met de andere leden mailen, wel rondkijken.
 Enthousiast geworden?
 Meld u aan voor lidmaatschap en ontvang een definitief wachtwoord.
 U zet uw persoonlijke informatie op de website, in een persoonlijk profiel.
 Vriendstap voert controle uit en pas als alles is goedgekeurd, gaat u over tot
betaling van de contributie.
 Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres blijven onzichtbaar.
 U kunt selecteren op o.a. leeftijd, vriendschap, relatie, provincie enz.
 U heeft de mogelijkheid om te mailen.
 U kunt personen waarvan u geen mail wenst te ontvangen blokkeren.

Voor Iedereen Toegankelijk:

U kunt o.a. in bibliotheken en internetcafés internetten en mailen. Als u niet met de computer om kunt gaan, vraag dan aan een goede bekende of uw hulpverlener om u te helpen. Wanneer u geen e-mailadres heeft kunt u dit gratis een aanvragen bij diverse websites, oa. Outlook of Google.
De Vriendstap medewerkers helpen u indien gewenst telefonisch met uw inschrijving, ook voor vragen zijn zij telefonisch en/of per e-mail tot uw dienst.

Website : www.vriendstap.nl
E-mail adres: info@vriendstap.nl

Telefoon :
06-29543490, Hans
Maandag 09.30 tot 17.00 uur
Woensdag 13.00 tot 22.00 uur
Donderdag 09.30 tot 17.00 uur

Ledencontactavond

Dinsdag 10 oktober: Ledencontactavond

website nadert voltooiing

14 september,

website vergadering,

de nieuwe website nadert zijn voltooiing

ledencontact avond

dinsdag aanstaande 12 september ledencontact avond

vrijdag 1 september web redactie vergadering

De website is bijna gereed !!!

Zoek naar de fouten