Gratis Cursus Mental Health First Aid voor inwoners Eindhoven

Hoe kun je omgaan met mensen die psychische problemen hebben? Dit leer je in de cursus Mental Health First Aid (MHFA). In samenwerking met gemeente Eindhoven biedt GGzE inwoners van Eindhoven deze cursus gratis aan.

Allemaal krijgen we weleens te maken met mensen met psychische problemen. Hoe ga je hier het beste mee om en hoe kun je deze mensen helpen?
MHFA heeft een cursus ontwikkeld waarin je informatie ontvangt over depressies, angststoornissen, psychoses en middelengebruik. Daarnaast wordt antwoord gegeven op vragen als:

  • Hoe kun je omgaan met mensen die psychische problemen hebben?
  • Wat kun je doen om te helpen?
  • Ga je in gesprek of juist niet?
  • Wanneer roep je hulp in?

De cursus van MHFA wordt aan inwoners van Eindhoven gratis aangeboden door GGzE in samenwerking met gemeente Eindhoven.

Klik HIER om je aan te melden.

Let-it-be organiseert een aantal thema avonden in augustus, september en oktober

Onze missie is om eenieder die gevolgen ondervindt van psychische problemen, trauma en/of ziekte een veilige plek te bieden zonder veroordeling of oordeel, waar gewerkt kan worden aan persoonlijk herstel. Dit wordt gedaan samen met Ervaringsdeskundigen (i.o.) en door deelnemers zelf. Familie/Naasten zijn ook welkom.

Op een aantal maandagen organiseert “Let-it-be” een thema avond.

Maandag 26 augustus   : Huiselijk geweld

Maandag 30 september: Diverse culturen in de psychiatrie

Maandag 28 oktober     : Autisme

Tijd: 18:30-21:00 uur

Locatie: De Witte Hoeve van Glorieux, Geldropseweg 170, Eindhoven.

Je hoeft je niet aan te melden. De thema-avond is gratis.

Voor vragen mail naar info@let-it-be.nl  of bel 06-85585496

Thema-avond Let it Be over Softdrugs

Wat valt er eigenlijk allemaal onder “softdrugs”?

Hoe is het om hier aan verslaafd te zijn?

Hoe zijn onze ervaringsdeskundige gastsprekers hiermee omgegaan?

Op deze vragen gaan we dieper in tijdens onze thema-avond over softdrugs. Je ben van harte welkom!

Maandag 24 juni 2019 van 18:30-21:00 uur.

Witte Hoeve van Glorieus, Geldropseweg 170 te Eindhoven.

Voor vragen info@let-it-be.nl of bel 06-85585496.

Zorgsalon Veerkrachtig met en door mantelzorg

Datum:   Tijd: 14:45  Locatie: Dante Building (DZ01), Tilburg University

Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deze zorgsalon staat in het teken van mantelzorg.

Door beleidswijzigingen zijn mensen meer op hun omgeving aangewezen als het gaat om mantelzorg. Hierdoor dienen zich nieuwe groepen en vraagstukken aan die voorheen niet in beeld waren. Zo is er toenemende aandacht voor jongeren die voor een gezinslid zorgen en vaak een heel ander leven hebben dan hun leeftijdsgenoten. Maar ook in de verpleeghuiszorg is meer aandacht voor het samenwerken met de familie en mantelzorger om zo mensgerichte zorg te leveren. Jong en oud, geven en nemen; hoe blijft de balans tussen mantelzorg verlenen en ontvangen zodanig dat de veerkracht van degenen die ermee te maken hebben optimaal is en blijft?

Klik HIER voor meer informatie en gratis inschrijven

Ypsilon Landelijk agenda 2019

Evenement: Week van de jonge mantelzorger

Datum: 03-06-2019 t/m 09-06-2019

Locatie: landelijk

Jong en zorgen, dat is niet niks. Terwijl deze doelgroep ondersteuning goed kan gebruiken, blijkt het lastig om ze te bereiken.
JMZ Pro en MantelzorgNL hebben de krachten gebundeld om de impact van de Week van de Jonge Mantelzorger te vergroten. Ieder jaar is het de eerste week van juni de Week van de Jonge Mantelzorger. Een week waarin we hopen dat er lokaal meerdere activiteiten en initiatieven worden ondernomen om met jongeren in contact te komen.

Klik hier voor meer informatie over de week van de jonge mantelzorger

Klik hier voor Ypsilon Landelijk agenda 2019 

Ypsilon Landelijk agenda 2019

Themabijeenkomst: Leren omgaan met stemmenhoren

Datum: 04-04-2019

Tijd: 19:15 – 22:00

Locatie: De vergulde Graaf Tiel

De thema-avond gaat over  ‘leren omgaan met stemmen horen: Een op herstel en emancipatiegerichte benadering’.

De avond wordt verzorgd door Robin Timmers, schrijver van het het boek ‘omgaan met stemmen horen’. Robin is als ervaringsdeskundige werkzaam bij het Bureau Herstel RIBW Nijmegen en Rivierenland. Het belooft een bijzondere avond te worden voor iedereen die geïnteresseerd is in stemmen horen, zowel onze eigen achterban (naasten), maar (juist) ook mensen die zelf stemmen horen en hulpverleners.

Klik hier voor meer informatie over deze themabijeenkomst in Tiel

Klik hier voor Ypsilon Landelijk agenda 2019

SUÏCIDE PREVENTIE

Zero suïcides, nul zelfdodingen. Dat is de missie van GroeiRijk Klaver, onderdeel van GGzE Eindhoven en De Kempen. Met de inzet van ‘ervaringsdeskundigen’ loopt de instelling landelijk voorop.

ARNOLD MANDEMAKER A.MANDEMAKER@ED.NL

De bijeenkomst in de kapel van De Grote Beek is bedoeld als kick-off van GroeiRijk Klaver, een speciale groep binnen de instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Eindhoven. Met die naam wil GGzE het gedachtegoed voortzetten van het voormalige Klaverblad. Een bezinningshuis voor mensen met suïcidaal gedrag, dat werd geleid door ervaringsdeskundigen. Vanaf nu zijn zij officieel operationeel binnen GGzE.

GGzE is de eerste grote ggz- instelling in Nederland die ervaringsdeskundigen inzet voor begeleiding van cliënten met suïcidaal gedrag. Andere instellingen zijn terughoudend, zegt Anouk Velthuizen, programmaleider suïcide preventie. ,,De ervaringsdeskundige is in opkomst, maar het is nog controversieel. Naar het belang ervan is ook nauwelijks onderzoek gedaan. Er zijn wel een paar Amerikaanse studies, maar die zijn vooral gericht op oorlogsveteranen.” In Nederland heeft alleen de Rijksuniversiteit Groningen in 2015 een verkennende studie gedaan. Toch zet GGzE nu deze stap. ,,Ervaringsdeskundigen kunnen op een andere manier contact maken. Menselijk, met warmte. Het gaat om her- en erkenning”, zegt Velthuizen.

Coördinator van GroeiRijk Klaver is Ivonne Heijnen. Zij belandde na een poging tot zelfdoding op de PAAZ, de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. ,,Ik had mijn sociale netwerk uitgedund. Alleen mijn tante bleef mij opzoeken. Zij stond aan mijn bed toen ik bijkwam. ‘Ben je blij dat je leeft?'”, was het eerste dat ze vroeg. ‘Nee, ik baal als een stekker’, was mijn antwoord. Ik ben drie maanden op de PAAZ geweest, maar mijn tante kwam elke avond op bezoek.” Het bleek voor Ivonne de ommekeer in haar leven. Daarom heeft zij haar tante en oom meegenomen als eregasten bij de kick-off. In de pauze vertelt de tante hoe de moeder van Ivonne, haar zus, ziek werd toen haar dochtertje nog maar drie jaar oud was. Uiteindelijk stierf ze toen Ivonne zeventien was. Het tekende de jeugd van haar nichtje, met als eindstation die mislukte poging tot zelfdoding. Tante en oom bleven zich al die tijd over hun nichtje bekommeren. ,,En nu staat ze hier. Ik ben apetrots op haar”, zegt ze.

Beleid gekanteld

Geneesheer-directeur Joris Hendrickx van GGzE is gekomen om de kick-off bij te wonen. ,,Er zijn geen winnaars bij suïcide, alleen verliezers”, zegt hij. ,,Daarom moeten we dit zien te voorkomen. We dachten tot nog niet zo lang geleden dat je er juist niet over moest praten, want dat zou navolging uitlokken. Het protocol was: de eerste weken vooral geen contact met de naasten.” Dat beleid is totaal gekanteld, stelt Hendrickx. Nu luidt het parool: praat er juist wél over, betrek de naasten erbij en doorbreek het taboe. ,,Wat nog ontbrak is de inzet van ervaringsdeskundigen hierbij. Dat doen we nu meer zichtbaar.”

GroeiRijk Klaver heeft al contact gelegd met partners, waaronder de NS en ProRail, gemeenten en 113 Zelfmoordpreventie. Voor nu beperkt de hulpverlening zich nog tot cliënten van GGzE, maar het voornemen is om het werkterrein te verbreden. ,,We zijn zorgvuldig aan het onderzoeken op welke wijze we dit kunnen uitvoeren in de praktijk”, zegt Ivonne Heijnen. ,,We gaan GroeiRijk Klaver nu eerst goed intern verder op de kaart zetten, we kunnen niet alles direct aanpakken.”

Eén ding staat voor haar nu al als een paal boven water: ,,De inzet van ervaringsdeskundigen draagt zeker te weten bij aan herstel.”

LEES MEER

MENTORSCHAP IETS VOOR U?

Filmpje over Anja en haar mentor Saskia.

Eindhovens Dagblad over mentorschap.

Wat is mentorschap? Een animatiefilmpje verduidelijkt veel.

Oproep om na een korte cursus het mentorschap van iemand op zich te nemen en in samenwerking met de professionele zorg deze persoon zo goed mogelijk te ondersteunen.

We hebben vaardigheden geleerd die een mentor nodig heeft. Als de zorg voor onze naaste minder wordt kunnen we deze vaardigheden inzetten voor andere mensen met een psychische of lichamelijke beperking.

Het kan gaan om eenvoudige dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden, maar ook om het zoeken naar een andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

Een mentor is iemand die over de persoonlijke belangen van de betrokkene waakt. Als mentor bouw je een goede vertrouwensrelatie op en bekijk je samen met de cliënt of deze een goede verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en huisvesting krijgt. Je houdt zijn/haar gezondheid en welzijn mee in de gaten, je overlegt met de hulpverleners en ziet erop toe dat de zorg wordt gegeven volgens de afspraken.

Een mentor streeft er altijd naar om de cliënt zelf beslissingen te laten nemen. Hij is er in de eerste plaats voor om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat om te beslissen, dan zal de mentor de keus maken. De mentor gaat niet over geld en vermogensrechtelijke zaken. Daarover gaat de bewindvoerder.

Ga voor meer informatie naar http://www.mentorschapzobrabant.nl/

Piet van der Linden

 

Groeirijk Klaver. Hoe om te gaan met suïcidaliteit in je omgeving.

Kom jij 25 maart naar de kick off van GROEIRIJK KLAVER?

Ben je bekend met suïcidaliteit en denk je dat de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid van toegevoegde waarde zou kunnen zijn bij jouw behandeling? Ben je een naaste van iemand met suïcidaliteit? Ben je een hulpverlener en nieuwsgierig hoe je samen met cliënten gebruik kunt maken van de professionele inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidaliteit? Óf ben je gewoon geïnteresseerd in dit thema? Je bent van harte welkom. Het ochtendprogramma bestaat uit verschillende presentaties van interessante sprekers. Er is tijd voor vragen en middels een ludieke interactieve activiteit gaan we nogmaals in gesprek met elkaar over het onderwerp suïcidaliteit.

MEER INFORMATIE www.ggze.nl/groeirijkklaver
VOOR WIE     cliënten en hun naaste, professionals en iedereen die is geïnteresseerd in hoe om te gaan met suïcidaliteit en de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid van ervaringsdeskundigheid daarbij.
WANNEER    25 maart 2019 van 9:00 – 13:00 uur inclusief lunch
LOCATIE       Conferentiecentrum Landgoed De Grote Beek, Grote Beekstraat 26, Eindhoven
KOSTEN        deelname is gratis
AANMELDEN voor 23 maart groeirijkklaver@ggze.nl

Naasten in Kracht

Je kunt op de website de informatie en persoonlijke verhalen lezen die voor jouw van toepassing zijn. Naasten in Kracht is een initiatief van 9 cliënten- en familieorganisaties in de ggz.

PAGINA'SKlik op onderstaande links voor meer informatie
Staan blijven en steun biedenhttps://naasteninkracht.nl/
Psychische aandoeningenhttps://naasteninkracht.nl/aandoeningen
Ervaringsverhalenhttps://naasteninkracht.nl/ervarings-verhalen-zoeken
Onderwerpenhttps://naasteninkracht.nl/onderwerpen
Tipshttps://naasteninkracht.nl/tips
Hulphttps://naasteninkracht.nl/hulppagina
Wie zijn wij?https://naasteninkracht.nl/wie-zijn-wij