GroeiRijk Centraal nodigt je uit voor een gespreksgroep “stemmen horen”

Deze open gespreksgroep bestaat uit max 8 deelnemers. Duur is 1,5 uur en men is 1x per 2 weken bij elkaar. De gespreksgroep wordt begeleidt door 2 ervaringswerkers.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Praten over de stemmen
  • Wat betekenen de stemmen in mijn leven?
  • Komen de stemmen ergens vandaan?
  • Zijn er voor- en nadelen aan stemmen?
  • Invloed van de stemmen horen in je dageliiks leven
  • Manieren van omgaan met de stemmen
  • Hoe om te gaan met voorspellende stemmen of stemmen die opdrachten geven?

De bijeenkomsten vinden de 1e en 3e woensdagmiddag plaats. Groeirijk dr. Poletlaan 30, 5626 ND, Eindhoven, ingang via Restaurant Trefhove. Inloop 13.30-14.00 uur met koffie/thee. Duur maximaal tot 15.30 uur.
lnformatie en aanmelding
Mariska Timmer en Ted van Zantvoort ted.van.zantvoort@ggze.nl  of Groeirijk (040) 261 39 58.
Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek, waarin wat meer verteld wordt over het doel en de werkwijze van de groep. Bij het kennismakingsgesprek mag u iemand meenemen. U krijgt dan ook de data van de bijeenkomsten.

Waarom deelnemen?
Mensen die stemmen horen praten niet altijd over hun ervaringen. Praten over stemmen horen is niet altijd gemakkelijk, omdat
je vaak geen gehoor bij anderen (niet-stemmenhoorders) krijgt.
Maar als je over’de stemmen’ praat kun je juist ervaringen delen en blijf je er niet mee zitten. Door contact met andere stemmenhoorders, ervaar je dat je niet de enige bent.
Misschien een andere benadering dan je gewend bent maar samen ga je op zoek gaan naar manieren van omgaan met stemmen.

Klik HIER voor de flyer

Workshop ‘Verbindende gespreksvaardigheden voor familie’ Zaterdag 23 november van 11.00 uur tot 16.00 uur in Sittard

Beste familieleden, naasten en geïnteresseerden. Herkent u dit? Uw naaste heeft last van stemmen en begint daardoor de dag als die al half voorbij is. Hij lacht op ongepaste momenten en heeft moeite met alledaagse bezigheden. Zijn vrienden laten zich steeds minder zien en de opleiding is inmiddels gestaakt. U kunt hem niet bereiken en heeft het gevoel tegen een muur te praten. Hij zegt als u erover begint: ‘Met mij is niets aan de hand’. 

Gebrek aan ziekte-inzicht bemoeilijkt het contact met onze zieke familieleden. Ypsilon ontwikkelde met steun van psychiater Jules Tielens een workshop waarin u leert in gesprek te raken en te blijven met een familielid, dat kampt met een gebrek aan ziekte-inzicht.

Deze workshop wordt georganiseerd in kader van project ‘Familie als missing link’ waarbij onderzoek wordt gedaan naar familie-aanbod in zelfregie en/of herstelcentra met financiering van ZonMW.

De workshop geeft uitleg en biedt praktische oefeningen. Aan de hand van voorbeelden leert u vaardigheden en hoe u die in uw situatie kunt toepassen.

De (online) brochure ‘Ziek? Hoezo ziek?’ over verbindende gespreksvaardigheden geeft achtergrondinformatie

en verdieping bij de workshop. Meer informatie vindt u op www.ypsilon.org/hoezoziek.

Graag stellen we u in de gelegenheid om deel te nemen aan de workshop in Oss. Hopelijk volgen er dit jaar ook nog workshops in andere delen van het land.

Locatie:                      Sittard

Datum:                       Zaterdag 23 november van 11.00 uur tot 16.00 uur

Plaats:                         Na inschrijving en betaling ontvangt u de gegevens van de locatie

Bijdrage:                    Voor leden € 75,- /niet-lid: € 150,-  Ypsilon zorgt voor koffie/thee en lunch

U kunt de bijdrage overmaken op NL75 INGB 0004 7365 38 t.a.v. Ypsilon, onder vermelding van

workshop 26 oktober’ en uw naam, woonplaats en e-mailadres.

Aanmelding

U geeft zich op voor de workshop door een e-mail te sturen of te bellen met 088 000 21 20. Let op: Uw aanmelding is pas definitief als wij uw bijdrage hebben ontvangen. Dan krijgt u ook de gegevens van de locatie. De workshop gaat door bij een minimum van 12 deelnemers.

Advies

In deze workshop is geen ruimte voor persoonlijke adviesvragen. Zit u met een actueel probleem, dan kunt u vooraf contact opnemen met de Ypsilon adviesdienst (088 000 21 20), zodat u in de workshop zoveel mogelijk kunt leren van de methodiek. Klik hier voor een artikel over de workshop in YN 4-2016.

Met vriendelijke groet,

Peggy Fernandes, projecten                                         Marjo Markx, kaderondersteuner

Email : pfernandes@ypsilon.org

of bel (088) 000 21 20  (niet op vrijdag)

 

Voetnoot Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen
In oktober 2016 vond deze workshop ook in Eindhoven plaats. We hebben toen (Regionieuws september 2016 blz. 16 en 17) aangeboden om voor deze workshop/cursus de kosten van € 75,- voor onze donateurs te vergoeden als ze daar prijs op stellen. We hebben er ook nu een budgetje voor en we herhalen hierbij het aanbod van toen. Let op: u moet zich eerst ZELF inschrijven en ZELF de kosten betalen.
Daarna pas neemt u contact op met Piet van der Linden (contact@ypsilonedk.nl, 040-24 21 076) of Ad Huijbregts (0497-38 30 49) voor de restitutie die dan rechtstreeks vanuit de afdeling naar uw bankrekening gaat. Let op: alleen voor onze afdelingsdonateurs.
Ons doel: zo veel mogelijk mensen aan deze zeer nuttige workshop laten deelnemen.

Psysalon Best, Mantelzorg; wie zorgt er voor jou?!

Voor iedereen die betrokken is bij iemand met een psychische kwetsbaarheid. Ontmoeten luisteren, praten, delen. Maandag 11 november om 19:30u. De zaal is open om 19.00 uur. Lokatie: Bestwijzer Zonnewende 173, Best. De toegang is gratis Aanmelden gewenst maar niet verplicht. Contactpersonen: Richard Bekkers (r.bekkers@wbo.nl) Anke Biermans (anke.biermans@ggze.nl)

 

Psysalon, voor iedereen die betrokken is bij iemand met een psychische kwetsbaarheid

Datum: Woensdag 25 september van 19.30 tot 21.30 uur De zaal is open om 19.00 uur. Adres:  Restaurant De Burgemeester (Harmoniezaal), Markt 21, Oirschot.  De toegang is gratis.

Ontmoeten, luisteren, praten, delen. Prestatie of participatie? Hoe doe je (weer) mee, waaraan en wie helpt je daarbij?

Graag nodigen we je uit om mee te denken en praten over deze vragen, samen met een panel van o.a. een ervaringsdeskundige, een consulent arbeid en een trajectbegeleider.

Aanmelden gewenst maar niet verplicht

Contactpersonen: Daan van der Vleuten (d.vandervIeuten@wijzer-oirschot.nl )  Anke Biermans (anke.biermans@ggze.nl )

Psysalon wordt ontwikkeld door de vereniging Ypsilon

Klik HIER voor meer informatie

Let-it-be : Diverse culturen in de psychiatrie

Maandag 30-09-2019. Ben of word je door jouw cultuur gehinderd om geholpen te worden in de Nederlandse psychiatrie? Vormen bijvoorbeeld je geloof, generatie lange gebruiken of denkbeelden in je omgeving een belemmering bij het zoeken van passende hulp? Of wil je meer te weten komen over dit onderwerp? Kom dan naar onze thema-avond! “Diverse culturen in de psychiatrie” De thema-avond is op maandag 30 september 2019 van 18.30 tot 21.00 uur. In de Witte Hoeve van Glorieux (Geldropwweg 170) Glorieuxiaan 36 te Eindhoven. Je hoeft je niet aan te melden. De thema-avond is gratis, Voor vragen: info@let-it-be.nl  of bel 06-85585496. Naast betrokkenen zoals vader, moeder, oom, tante, broer, zus, buurman, buurvrouw enz.  zijn ook welkom.

Psychische problemen in de familie hebben een grote impact op een patiënt, maar dat geldt zeker ook voor diens naasten en familieleden

Vrijdag 20-09-2019 bieb Eindhoven. Als kind, ouder, vriend of buur kun je voor je gevoel niet altijd kiezen in welke mate je betrokken bent.

Je zorgt, je neemt soms/vaak verantwoordelijkheden over, je houdt van degene die ziek is, je kan er soms zelf onder lijden. Hoe is dit voor je? Waar kun jij terecht met jouw verhaal?

Vrijdag 20 september 2019 19:15 – 21:00 uur. Locatie de Bibliotheek Eindhoven, de Witte Dame Toegang gratis.

Verzorgd door GGzE.

Tijdens de activiteiten van de Bibliotheek Eindhoven worden er mogelijk foto’s gemaakt, voor eventueel gebruik op social media of in gedrukte of online uitingen. Bij lezingen brengt de fotograaf met name de spreker in beeld en de ruimte als geheel. Heb je hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij de fotograaf.

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) van kracht.

Deze vervangt de huidige Wet Bopz. De bedoeling van de nieuwe wet is om de rechtspositie van burgers te verbeteren als er sprake is van een gevaar voor jezelf of voor de omgeving vanwege psychische problemen. De persoon zelf en zijn naasten krijgen meer mogelijkheden om mee te denken over de wijze waarop het gevaar afgewend kan worden. Het streven is om het gebruik van dwang, bijvoorbeeld in de vorm van gedwongen opnames, terug te dringen.

Om je goed te informeren over deze wet organiseert MIND samen met de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) en de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon (LSFVP) een drietal informatie- en discussiebijeenkomsten over de Wet Verplichte ggz onder de titel “Verplicht, maar niet onmondig!”
Deze bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 15 mei, maandag 24 juni & maandag 23 september 2019 van 13.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort.

Thema & Data

  • Woensdag 15 mei 2019: Wat zijn je rechten als burger, cliënt en als naaste?
  • Maandag 24 juni 2019: Wat doet de gemeente met een melding? Word jouw stem gehoord? Welke rol kunnen naasten spelen?
  • Maandag 23 september 2019: Kan ik verplichte zorg voorkomen met een eigen plan van aanpak? Ambulante dwang; waar gaat het over?

Toegang
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, geïnteresseerde en belanghebbende burgers in het algemeen.

Aanmelden
Via deze link kun je je aanmelden voor één of meerdere van de bijeenkomsten.

Thema avond autisme op maandag 28 oktober

Heb jij zelf autisme en wil je herkenning? Of wil je meer weten over leven met autisme? Op onze thema-avond zullen weer verschillende gastsprekers aanwezig zijn. Je bent van harte welkom! De thema-avond is op maandag 28 oktober 2019 van 18.30 tot 21.00 uur.

 

Verbindende gespreksvaardigheden voor familie

Verbindende gespreksvaardigheden voor familie

Workshop: 26-10-2019

Locatie: Oss, van 11:00 tot 16:00 uur.

Herkent u dit? Uw naaste heeft last van stemmen en begint daardoor de dag als die al half voorbij is. Hij lacht op ongepaste momenten en heeft moeite met alledaagse bezigheden. Zijn vrienden laten zich steeds  minder zien en de opleiding is inmiddels gestaakt. U kunt hem niet bereiken en heeft het gevoel tegen een muur te praten. Hij zegt als u erover begint: ‘Met mij is niets aan de hand’.
Gebrek aan ziekte-inzicht bemoeilijkt het contact met onze zieke familieleden. Ypsilon ontwikkelde met  steun van psychiater Jules Tielens een workshop waarin u leert in gesprek te raken en te blijven met  een familielid, dat kampt met een gebrek aan ziekte-inzicht.  Deze workshop wordt georganiseerd in kader van project ‘Familie als missing link’ waarbij onderzoek wordt gedaan naar familie-aanbod in zelfregie en/of herstelcentra met financiering van ZonMW.

De workshop geeft uitleg en biedt praktische oefeningen. Aan de hand van…

> lees meer

DEPRESSIE Hoe ga je er zelf en als naast betrokkene mee om? Donderdag 24 okt. 19:30u.

Lezing door: Elif Koseoglu, gz-psycholoog over zorgpad depressie.  Drs. Lisette Rops, psychiater, programma manager GGzE. Nicole Arkink, verpleegkundig specialist GGZ over lichtcafé en seizoensgebonden depressie Voor: naastbetrokkenen (partners, ouders, kinderen, broers, zussen, vrienden), mensen met de diagnose depressie of kenmerken daarvan en zij die beroepshalve geïnteresseerd zijn.

Donderdagavond 24 oktober 2019. Aanvang 19.30 — ca. 21.30 uur (zaal open 19.00 uur)

Kosten: € 3,5o  inclusief koffie / thee

Lokatie:  Het conferentie centrum van de GGzE, “De Grote Beek”. (Parkeren op P-10) Boschdijk 771 te Eindhoven.

https://ypsilonedk.nl/wp-content/uploads/Themaavond_Depressie_-_24_okt_2019_1.jpg