Op 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) van kracht.

Deze vervangt de huidige Wet Bopz. De bedoeling van de nieuwe wet is om de rechtspositie van burgers te verbeteren als er sprake is van een gevaar voor jezelf of voor de omgeving vanwege psychische problemen. De persoon zelf en zijn naasten krijgen meer mogelijkheden om mee te denken over de wijze waarop het gevaar afgewend kan worden. Het streven is om het gebruik van dwang, bijvoorbeeld in de vorm van gedwongen opnames, terug te dringen.

Om je goed te informeren over deze wet organiseert MIND samen met de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) en de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon (LSFVP) een drietal informatie- en discussiebijeenkomsten over de Wet Verplichte ggz onder de titel “Verplicht, maar niet onmondig!”
Deze bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 15 mei, maandag 24 juni & maandag 23 september 2019 van 13.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort.

Thema & Data

  • Woensdag 15 mei 2019: Wat zijn je rechten als burger, cliënt en als naaste?
  • Maandag 24 juni 2019: Wat doet de gemeente met een melding? Word jouw stem gehoord? Welke rol kunnen naasten spelen?
  • Maandag 23 september 2019: Kan ik verplichte zorg voorkomen met een eigen plan van aanpak? Ambulante dwang; waar gaat het over?

Toegang
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, geïnteresseerde en belanghebbende burgers in het algemeen.

Aanmelden
Via deze link kun je je aanmelden voor één of meerdere van de bijeenkomsten.

Psychische problemen in de familie hebben een grote impact op een patiënt, maar dat geldt zeker ook voor diens naasten en familieleden

Vrijdag 20-09-2019 bieb Eindhoven. Als kind, ouder, vriend of buur kun je voor je gevoel niet altijd kiezen in welke mate je betrokken bent.

Je zorgt, je neemt soms/vaak verantwoordelijkheden over, je houdt van degene die ziek is, je kan er soms zelf onder lijden. Hoe is dit voor je? Waar kun jij terecht met jouw verhaal?

Vrijdag 20 september 2019 19:15 – 21:00 uur. Locatie de Bibliotheek Eindhoven, de Witte Dame Toegang gratis.

Verzorgd door GGzE.

Tijdens de activiteiten van de Bibliotheek Eindhoven worden er mogelijk foto’s gemaakt, voor eventueel gebruik op social media of in gedrukte of online uitingen. Bij lezingen brengt de fotograaf met name de spreker in beeld en de ruimte als geheel. Heb je hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij de fotograaf.

Let-it-be : Diverse culturen in de psychiatrie

Maandag 30-09-2019. Ben of word je door jouw cultuur gehinderd om geholpen te worden in de Nederlandse psychiatrie? Vormen bijvoorbeeld je geloof, generatie lange gebruiken of denkbeelden in je omgeving een belemmering bij het zoeken van passende hulp? Of wil je meer te weten komen over dit onderwerp? Kom dan naar onze thema-avond! “Diverse culturen in de psychiatrie” De thema-avond is op maandag 30 september 2019 van 18.30 tot 21.00 uur. In de Witte Hoeve van Glorieux (Geldropwweg 170) Glorieuxiaan 36 te Eindhoven. Je hoeft je niet aan te melden. De thema-avond is gratis, Voor vragen: info@let-it-be.nl  of bel 06-85585496. Naast betrokkenen zoals vader, moeder, oom, tante, broer, zus, buurman, buurvrouw enz.  zijn ook welkom.

Psysalon, voor iedereen die betrokken is bij iemand met een psychische kwetsbaarheid

Datum: Woensdag 25 september van 19.30 tot 21.30 uur De zaal is open om 19.00 uur. Adres:  Restaurant De Burgemeester (Harmoniezaal), Markt 21, Oirschot.  De toegang is gratis.

Ontmoeten, luisteren, praten, delen. Prestatie of participatie? Hoe doe je (weer) mee, waaraan en wie helpt je daarbij?

Graag nodigen we je uit om mee te denken en praten over deze vragen, samen met een panel van o.a. een ervaringsdeskundige, een consulent arbeid en een trajectbegeleider.

Aanmelden gewenst maar niet verplicht

Contactpersonen: Daan van der Vleuten (d.vandervIeuten@wijzer-oirschot.nl )  Anke Biermans (anke.biermans@ggze.nl )

Psysalon wordt ontwikkeld door de vereniging Ypsilon

Klik HIER voor meer informatie

Verbindende gespreksvaardigheden voor familie

Verbindende gespreksvaardigheden voor familie

Workshop: 26-10-2019

Locatie: Oss, van 11:00 tot 16:00 uur.

Herkent u dit? Uw naaste heeft last van stemmen en begint daardoor de dag als die al half voorbij is. Hij lacht op ongepaste momenten en heeft moeite met alledaagse bezigheden. Zijn vrienden laten zich steeds  minder zien en de opleiding is inmiddels gestaakt. U kunt hem niet bereiken en heeft het gevoel tegen een muur te praten. Hij zegt als u erover begint: ‘Met mij is niets aan de hand’.
Gebrek aan ziekte-inzicht bemoeilijkt het contact met onze zieke familieleden. Ypsilon ontwikkelde met  steun van psychiater Jules Tielens een workshop waarin u leert in gesprek te raken en te blijven met  een familielid, dat kampt met een gebrek aan ziekte-inzicht.  Deze workshop wordt georganiseerd in kader van project ‘Familie als missing link’ waarbij onderzoek wordt gedaan naar familie-aanbod in zelfregie en/of herstelcentra met financiering van ZonMW.

De workshop geeft uitleg en biedt praktische oefeningen. Aan de hand van…

> lees meer

Gratis Cursus Mental Health First Aid voor inwoners Eindhoven

Hoe kun je omgaan met mensen die psychische problemen hebben? Dit leer je in de cursus Mental Health First Aid (MHFA). In samenwerking met gemeente Eindhoven biedt GGzE inwoners van Eindhoven deze cursus gratis aan.

Allemaal krijgen we weleens te maken met mensen met psychische problemen. Hoe ga je hier het beste mee om en hoe kun je deze mensen helpen?
MHFA heeft een cursus ontwikkeld waarin je informatie ontvangt over depressies, angststoornissen, psychoses en middelengebruik. Daarnaast wordt antwoord gegeven op vragen als:

  • Hoe kun je omgaan met mensen die psychische problemen hebben?
  • Wat kun je doen om te helpen?
  • Ga je in gesprek of juist niet?
  • Wanneer roep je hulp in?

De cursus van MHFA wordt aan inwoners van Eindhoven gratis aangeboden door GGzE in samenwerking met gemeente Eindhoven.

Klik HIER om je aan te melden.

Let-it-be organiseert een aantal thema avonden in augustus, september en oktober

Onze missie is om eenieder die gevolgen ondervindt van psychische problemen, trauma en/of ziekte een veilige plek te bieden zonder veroordeling of oordeel, waar gewerkt kan worden aan persoonlijk herstel. Dit wordt gedaan samen met Ervaringsdeskundigen (i.o.) en door deelnemers zelf. Familie/Naasten zijn ook welkom.

Op een aantal maandagen organiseert “Let-it-be” een thema avond.

Maandag 26 augustus   : Huiselijk geweld

Maandag 30 september: Diverse culturen in de psychiatrie

Maandag 28 oktober     : Autisme

Tijd: 18:30-21:00 uur

Locatie: De Witte Hoeve van Glorieux, Geldropseweg 170, Eindhoven.

Je hoeft je niet aan te melden. De thema-avond is gratis.

Voor vragen mail naar info@let-it-be.nl  of bel 06-85585496

Thema-avond Let it Be over Softdrugs

Wat valt er eigenlijk allemaal onder “softdrugs”?

Hoe is het om hier aan verslaafd te zijn?

Hoe zijn onze ervaringsdeskundige gastsprekers hiermee omgegaan?

Op deze vragen gaan we dieper in tijdens onze thema-avond over softdrugs. Je ben van harte welkom!

Maandag 24 juni 2019 van 18:30-21:00 uur.

Witte Hoeve van Glorieus, Geldropseweg 170 te Eindhoven.

Voor vragen info@let-it-be.nl of bel 06-85585496.

Zorgsalon Veerkrachtig met en door mantelzorg

Datum:   Tijd: 14:45  Locatie: Dante Building (DZ01), Tilburg University

Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deze zorgsalon staat in het teken van mantelzorg.

Door beleidswijzigingen zijn mensen meer op hun omgeving aangewezen als het gaat om mantelzorg. Hierdoor dienen zich nieuwe groepen en vraagstukken aan die voorheen niet in beeld waren. Zo is er toenemende aandacht voor jongeren die voor een gezinslid zorgen en vaak een heel ander leven hebben dan hun leeftijdsgenoten. Maar ook in de verpleeghuiszorg is meer aandacht voor het samenwerken met de familie en mantelzorger om zo mensgerichte zorg te leveren. Jong en oud, geven en nemen; hoe blijft de balans tussen mantelzorg verlenen en ontvangen zodanig dat de veerkracht van degenen die ermee te maken hebben optimaal is en blijft?

Klik HIER voor meer informatie en gratis inschrijven

Ypsilon Landelijk agenda 2019

Evenement: Week van de jonge mantelzorger

Datum: 03-06-2019 t/m 09-06-2019

Locatie: landelijk

Jong en zorgen, dat is niet niks. Terwijl deze doelgroep ondersteuning goed kan gebruiken, blijkt het lastig om ze te bereiken.
JMZ Pro en MantelzorgNL hebben de krachten gebundeld om de impact van de Week van de Jonge Mantelzorger te vergroten. Ieder jaar is het de eerste week van juni de Week van de Jonge Mantelzorger. Een week waarin we hopen dat er lokaal meerdere activiteiten en initiatieven worden ondernomen om met jongeren in contact te komen.

Klik hier voor meer informatie over de week van de jonge mantelzorger

Klik hier voor Ypsilon Landelijk agenda 2019