Nieuwe keuzewebsite: kiezenindeggz.nl

Wil je weten bij welke psychiater of psycholoog je bij jou in de buurt terecht kunt, wat de wachttijden per aanbieder zijn en welke behandelingen vergoed worden? Deze informatie is vanaf nu beschikbaar via de website kiezenindeggz.nl.

Psysalon Best

VOOR IEDEREEN DIE BETROKKEN IS BIJ IEMAND MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

Ontmoeten, luisteren, praten, delen.

Thema: “Bonje met de buren”

In gesprek met een wijkagent, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene over overlast, verward gedrag en de (on)mogelijkheden in samenwerking met organisaties en buurtgenoten.

 

Datum: Maandag 12 november 2018

Tijd: 19.30 — 21.30 uur.

Adres: Bestwijzer

Zonnewende 173, Best

De zaal is open om 19.00 uur.

De toegang is gratis

Klik HIER voor de poster

Ypsilon Landelijk agenda 2018

10 november: Gespreksbijeenkomst: volwassen broers en zussen, Kargadoor Utrecht…..
12 november Locatie: Theater De Lievekamp Voorstelling: Moederskind (KOPP) De lange schaduw van een ongeborgen jeugd. Een 17-jarige is geslaagd….
13 november: Congres, participatie en herstel; in een inclusieve samenleving telt iedereen mee! Locatie: Utrecht…..

Klik hier voor meer informatie over de agenda onderdelen

  

Begeleid of beschermd wonen

Thema: BESCHERMD WONEN
Het Beschermd Wonen van de toekomst. Met welke ontwikkelingen hebben we te maken in de regio Eindhoven en in het bijzonder: hoe past de nieuwbouw aan
de Fakkellaan hierin? Hoe gaan we dit vorm geven, voor wie is dit bedoeld en wanneer is dit project klaar voor gebruik?
Spreker: Hanneke Henkens, manager van GGzE De Boei

Klik HIER voor de presentatie over het woonproject Fakkellaan op dinsdag 9 oktober door Hanneke Henkens, manager GGzE De Boei.

Aanmelden voor begeleid wonen, dus ook op de Fakkellaan, kan via het Entree Team Klinisch en Beschermd Wonen

Postbus 909, 5600 AX Eindhoven
Dr. Poletlaan 40, 5626 ND Eindhoven
040-2967855 (werkdagen van 8:00-16:30 u.)
Mandy.Denen@ggze.nl
entreeklinisch@ggze.nl
www.ggze.nl

Over Naasten in Kracht Staan blijven en steun bieden

Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar.

Psy-café Helmond op donderdag 25 oktober 19 uur

Beste cliënten, familie- en naastbetrokkenen, zorgprofessionals en overige geïnteresseerden. Uitnodiging voor a.s. donderdag 25 oktober van 19.00 tot 21.30 uur Psy Café. Het beloofd een interessante, leuke avond te worden met aan het woord professionals, interview met professional, cliënt en familielid en een ervaringsverhaal!Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje en natuurlijk onder begeleiding van onze huispianist Joost! Graag aanmelden , dit i.v.m. de catering.

Inloop vanaf 18.45 uur, start om 19.00 uur.
Ypsilon Helmond en GGZ Oost Brabant (werkgroep psy café)

Locatie:

restaurant ‘t Warant
GGZ Oost Brabant, Wesselmanlaan 25a in Helmond

Aanmelden is prettig i.v.m. catering:

ypsilon-helmond@hotmail.com

Meer informatie:

www.ypsilon-helmond.nl

Bekijk HIER de poster

MENTORSCHAP IETS VOOR U?

Filmpje over Anja en haar mentor Saskia.

Eindhovens Dagblad over mentorschap.

Wat is mentorschap? Een animatiefilmpje verduidelijkt veel.

Oproep om na een korte cursus het mentorschap van iemand op zich te nemen en in samenwerking met de professionele zorg deze persoon zo goed mogelijk te ondersteunen.

We hebben vaardigheden geleerd die een mentor nodig heeft. Als de zorg voor onze naaste minder wordt kunnen we deze vaardigheden inzetten voor andere mensen met een psychische of lichamelijke beperking.

Het kan gaan om eenvoudige dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden, maar ook om het zoeken naar een andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

Een mentor is iemand die over de persoonlijke belangen van de betrokkene waakt. Als mentor bouw je een goede vertrouwensrelatie op en bekijk je samen met de cliënt of deze een goede verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en huisvesting krijgt. Je houdt zijn/haar gezondheid en welzijn mee in de gaten, je overlegt met de hulpverleners en ziet erop toe dat de zorg wordt gegeven volgens de afspraken.

Een mentor streeft er altijd naar om de cliënt zelf beslissingen te laten nemen. Hij is er in de eerste plaats voor om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat om te beslissen, dan zal de mentor de keus maken. De mentor gaat niet over geld en vermogensrechtelijke zaken. Daarover gaat de bewindvoerder.

Ga voor meer informatie naar http://www.mentorschapzobrabant.nl/

Piet van der Linden

 

Als Maatje040 doe je vrijwilligerswerk in de regio Eindhoven

Maatje040 past ons allemaal

Wil jij graag een handje helpen, iemand voor langere tijd begeleiden, of samen met iemand leuke dingen ondernemen?
Word dan Maatje040

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie voor en door Eindhovenaren. Wij hebben een groot aantal “Maatjesprojecten” waarmee we mensen helpen die het hard nodig hebben.

Als Maatje040 doe je vrijwilligerswerk in de regio Eindhoven met je hoofd of met je handen, of eigenlijk met datgene waar je goed in bent. Soms kun je met een paar uur per week of per maand al heel veel bereiken.

Wij geven je daarbij de nodige scholing en coaching. Wij zoeken echte mensen met een groot hart. Vrijwilligerswerk is geen gewoon werk en daarom is het juist zulk dankbaar werk.

Contact

Wil je Maatje040 worden of heb je hierover vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via (040) 244 76 69 of vul hier het contactformulier in.

Lopende Maatjesprojecten

Wij bieden momenteel negen verschillende Maatjesprojecten.
Je kunt Maatje040 worden op praktisch of sociaal gebied.

 

Verslag regioavond 13 februari 2018: Peer-supported Open Dialogue (P.O.D.)

De bijeenkomst vond plaats in het Inspiratiecentrum, Grote Beekstraat 8. Olga heet onze bezoekers en gasten van harte welkom.
Op dinsdag 13 februari waren  onze gasten:
Cynthia Blaauw, manager FACT en projectleider POD-team en Nadia van Ham, gezondheidspsycholoog bij het POD-team.
Het onderwerp van deze avond is POD ( Peer-supported Open Dialogue). Met behulp van een PowerPoint presentatie leiden Cynthia en Nadia ons door hun voordracht.
De GGzE is aangesloten bij de Werkplaats Herstelondersteuning. POD past bij de visie van de GGzE. In een pilot van 2 jaar worden 7 ervaringsdeskundigen in Engeland opgeleid. Vanaf 2019 kan de opleiding ook in Nederland gevolgd worden. Het streven is om dan nog 30 mensen te trainen.
Peer-supported Open Dialogue is een vorm van hulpverlening waarbij in zogenaamde netwerk-behandelontmoetingen de betrokken persoon, zijn of haar naaste omgeving, vrienden, hulpverleners en ervaringswerkers (peer workers) samen de mogelijke opties voor behandeling bespreken. Het netwerk komt vooral tot stand door de cliënt zelf. POD biedt een
scala aan gesprek- en mindfulness-technieken voor het bevorderen van de dialoog. Dit Dialogisme voorkomt het zoeken naar al te voorbarige diagnoses en plannen die herstel kunnen belemmeren. Bijvoorbeeld: de beslissing over wel of niet opnemen wordt
gezamenlijk besproken. Er is voortdurend overleg in het netwerk (reflecting team).
Mindfulness is al tijdens een eerdere regioavond uitvoerig behandeld.
POD is een doorontwikkeling van Open Dialogue. Open Dialogue werd in de jaren ‘80 ontwikkeld door Jaakko Seikkula in Finland en is daar een van de meest onderzochte methoden voor het omgaan met ernstige psychische crises. Op YouTube is een film beschikbaar. Technieken uit Scandinavië werken heel vaak goed in landen als Engeland en Nederland. Mensen met een acute psychose zijn dankzij Open Dialogue eerder symptoomvrij. Bovendien worden de resultaten bereikt met minder opnames en minder hoge doseringen medicijnen.
POD is gebaseerd op een zevental principes.

  1. Binnen 24 uur onmiddellijke hulp bij een crisis.
  2. Zorg voor een sociaal netwerk.
  3. Flexibiliteit en mobiliteit (tijd, plaats, inhoud)
  4. Verantwoordelijkheid (vanaf eerste contact)
  5. Psychologische continuïteit (zelfde team, nu en bij terugval)
  6. Tolerantie voor onzekerheid/niet-weten
  7. Dialogisme ( zie hierboven).

POD heeft handen en voeten gegeven aan het triade model. In de toekomst is het zeer zeker ziektekostenverlagend. Doorzettingsvermogen en een lange adem zijn nodig om POD succesvol te laten zijn. De zorgverzekeraar CZ en WijEindhoven zijn belangstellend. Als POD slaagt, zal er over een aantal jaar een andere GGZ zijn.
Een uitgebreid verslag inclusief de PowerPoint presentatie komt op onze website te staan.
Olga bedankt Cynthia en Nadia en ons allen voor de aanwezigheid en bijdragen aan deze avond en sluit de vergadering. Zij nodigt ons allen uit voor de volgende regioavond in het Inspiratiecentrum, Grote Beekstraat 8.

Hans van den Hoek

Snellere website

Onze website is zondagnacht 15 oktober 2017 op een sneller platform geplaatst. Ook de communicatie is beveiligd, zie het slotje, boven, links van het adres.
Let op, het adres www.ypsiloneindhovenendekempen.nl is opgeheven. Gebruik dus ypsilonedk.nl of https://ypsilonedk.nl