Over Mentale Kracht 040

Het onderhouden en versterken van je mentale veerkracht is belangrijk. Om je daarbij te helpen maken we psychische gezondheid bespreekbaar en geven we tips en gratis tools. Allemaal ontwikkeld door en met professionals uit de geestelijke gezondheidszorg.

We willen iedereen die momenteel te maken heeft met psychische klachten, helpen door online praktische hulp aan te bieden. Door alles wat wij om ons heen zien en horen, ontstond bij ons de behoefte om niet alleen onze cliënten te helpen, maar iedereen in de regio Eindhoven. Mentale Kracht 040 is een gratis platform, een handreiking van GGzE en Welshop aan iedereen die mentaal wel wat hulp kan gebruiken. Alle info op dit platform is ontwikkeld door professionals uit de geestelijke gezondheidszorg: psychologen, psychiaters, coaches en e-health-specialisten. Alle hulp die je op deze website vindt is gratis.

Om dit platform extra kracht bij te zetten, werken we samen met regionale partners als PSV. Daarnaast streven we naar een actieve samenwerking met huisartsen, zodat we samen zoveel mogelijk mensen die mentale hulp kunnen gebruiken, écht helpen.

Wil je samenwerken, of zelf iets bijdragen? Neem dan contact met ons op.

 

Webinar Betrekken van naasten

Naasten hebben een belangrijke rol in het herstelproces van mensen met psychische of verslavingsproblematiek. Daarom is er een generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten. Om kennis te maken met de vernieuwde standaard organiseert Akwa GGZ een gratis interactief webinar op dinsdag 7 december om 19.00 uur.  Hoe kun je als professional naasten zo goed mogelijk betrekken én ondersteunen. Welke elementen en hulpmiddelen uit de vernieuwde standaard zijn behulpzaam voor professional, patiënt en naaste.

Aandacht voor naasten
In het webinar spreken ervaringswerkers, naasten en professionals over het betrekken van naasten bij de zorg en het herstel van de patiënt. Naasten hebben wisselende rollen, ze worstelen met emoties, hebben vragen en zoeken naar een nieuw evenwicht in de relatie met de patiënt. Aandacht voor naasten, met hen samenwerken en waar nodig ondersteunen is van belang. De professional heeft een belangrijke rol in het vormgeven en faciliteren hiervan.

Vernieuwde kwaliteitsstandaard met concrete tips en hulpmiddelen
De vernieuwde kwaliteitsstandaard Naasten ondersteunt professionals, patiënten en naasten met concrete informatie en praktische hulpmiddelen. De standaard is samen met ervaringsdeskundigen, naasten en professionals onder begeleiding van Akwa GGZ ontwikkeld. Bij de herziening zijn aanpassingen gedaan vanwege de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de leesbaarheid is verbeterd. De boodschap van de module is: ‘de mens is een sociaal wezen en in tijden van herstel zijn naasten van groot belang.’

Ervaar het perspectief van de ervaringswerker, naaste en professional
Hadassa de Goede stortte elf jaar geleden volledig in toen haar kind doodgeboren werd. Zij belandde in een psychiatrisch ziekenhuis. ‘Een periode waarvan ik me bijna niets herinner,’ vertelt ze. Nu werkt ze o.a. als ervaringswerker bij Altrecht op de High & Intensive Care en is ze betrokken bij de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Vanuit haar ervaring zal zij haar visie op de rol van naasten geven.

Inge van Marle, naaste van twee kinderen met psychische problematiek, medeoprichtster van Naasten in zicht en een lotgenotengroep voor naasten van patiënten met een eetstoornis: ‘Goed voor jezelf zorgen en grenzen stellen is keihard nodig om zelf overeind te blijven. Als je als ouder, partner, broer of zus te weinig tijd aan jezelf besteedt of te veel in spanning zit, dan heeft dat zijn weerslag op je gezondheid. Dan houd je het niet vol en kan je niet goed zorgen voor je naaste, terwijl jouw rol thuis zo belangrijk is.’

Cecil Prins-Aardema, kinder- en gezinspsychiater, heeft meegewerkt aan de herziening van de standaard: ‘Als professional wist ik hoe psychische problemen werken, maar het is zo anders om naaste van een psychiatrisch patiënt te zijn. Pas nu ik het zelf heb ervaren, weet ik hoe ongelofelijk ingewikkeld dat is. Het maatschappelijke stigma op psychische klachten werkt óók door naar naasten. Met als gevolg dat bijvoorbeeld partners en kinderen zich onnodig eenzaam voelen. En vaak niet de hulp en ondersteuning krijgen waar ze behoefte aan hebben. Daar helpt de standaard bij.’

Henk-Willem Klaassen is expert op het gebied van optimale samenwerking tussen familie en hulpverlening en heeft meegewerkt aan de herziening van de standaard. Hij kent beide perspectieven vanuit eigen ervaring: ‘Het is heel mooi dat in deze herziene versie omschreven wordt hoe je als professional goed kunt samenwerken met naasten én hoe je hen kunt ondersteunen. Familieleden en hulpverleners hebben een gezamenlijk doel: steun bieden om iemand die onderuit is gegaan weer zo goed mogelijk op de rit brengen. De samenwerking tussen deze twee groepen zorgt voor een overduidelijke meerwaarde.’

Meld je hier vrijblijvend aan voor het gratis webinar Naasten.

Thema – avond Huiselijk geweld

Ma. 29/11 18.30 – 21.00u. Ben je zelf slachtoffer, dader, van huiselijk geweld en zoek je (h)erkenning? Of wil je op een informele manier meer te weten komen over dit onderwerp? Meld je dan aan voor onze thema-avond. Tijdens onze thema-avond hoor je de herstelverhalen van onze ervaringsdeskundigen en wordt het thema vanuit verschillende kanten belicht.

De thema-avond is op: Maandag 29 november om 18.30 – 21.00 uur
Locatie : Herstelwerkplaats Hestia Augustijnendreef 15 te Eindhoven

Psysalon Thema Eetstoornissen

Op woensdag 24-11-2021 van 19.30 en 21.30 uur organiseren we weer een psysalon. Live in “De Burgemeester” in Oirschot, Markt 21. Het thema is eetstoornissen.

A.d.h.v. een panel gaan we hierover in gesprek, live vanuit een zaal, en online via livestream op youtube https://youtu.be/rOF7tTwKn-s

Wegens de Corona-richtlijnen is aanmelden voor deelname verplicht,
Aanmelden via: aanmelden@wijzer-oirschot.nl
Uiteraard is deelnemen via livestream vrijblijvend.

 

Mantelzorgcompliment

Zorg je langdurig en intensief voor iemand in Eindhoven dan kan je ook dit jaar het mantelzorgcompliment aanvragen. Iedereen die vorig jaar het Mantelzorgcompliment heeft gekregen heeft hierover al informatie ontvangen. Mogelijk heb je het compliment al aangevraagd, prima dan hoef je nu niets te doen. Heb je nog niets vernomen, neem dan even contact op met het Steunpunt Mantelzorg Verlicht. Het Eindhovense Mantelzorgcompliment is een geldbedrag. De hoogte van dit bedrag is maximaal 200 euro en is afhankelijk van het aantal aanvragen. Het Mantelzorgcompliment moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

Hoe vraag je het Mantelzorgcompliment aan?
Als je als mantelzorger minimaal 8 uur per week, voor tenminste drie aaneengesloten maanden in 2021, meer dan gebruikelijke zorg verleent, kun je het Mantelzorgcompliment aanvragen.
Voorwaarden zijn verder dat je geen vergoeding voor de geboden zorg ontvangt én dat degene die de zorg krijgt in de gemeente Eindhoven woont.
Je kunt het compliment aanvragen tot 1 november 2021. Na verwerking en beoordeling van de aanvraag ontvang je eind 2021 het compliment op je bankrekening. Geef je aan iemand mantelzorg, maak dan gebruik van het compliment. Ken je iemand die mantelzorg geeft, breng diegene dan op de hoogte van het Mantelzorgcompliment. Het Eindhovens Mantelzorgcompliment kun je aanvragen via de website www.mantelzorgverlicht.nl of je kunt bellen met Steunpunt Mantelzorg Verlicht (telefoon 088 0031 288) voor een aanvraagformulier op papier.

Let op: dit is een noreplymail dus je kunt hier niet op reageren. Heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Terugkijken: Allemaal weleens eenzaam

Mentale Kracht 040 organiseerde een gratis webinar over eenzaamheid. We gingen in gesprek met psycholoog Najla Edriouch en eenzaamheidsexpert Eric Schoenmakers. Wat doet eenzaamheid met je? Is het een individueel of collectief probleem? En is het een kwestie van verdragen of bestrijden?

Dit webinar kun je terugkijken.

Eenzaamheid kent verschillende vormen en oorzaken. Grote kans dat jij het weleens ervaart. Door een verbroken relatie, verwaterde vriendschappen, een verhuizing… Het is heel normaal dat zulke levensgebeurtenissen je een eenzaam gevoel kunnen geven. Eenzaamheid hoeft niet te betekenen dat je geen vrienden of sociale vaardigheden hebt. Je kunt omringd worden door mensen en je toch eenzaam voelen. Dit kan soms moeilijk te begrijpen zijn voor jezelf, en voor anderen. Misschien schaam jij je er zelfs wel voor. En zo blijft dit onderwerp in de taboesfeer hangen.

Bezoekers konden online hun vragen stellen aan de sprekers. Maar en zaten ook zorgprofessionals klaar achter de schermen klaar om vragen te beantwoorden. Evenals iemand van het Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant waar je terechtkunt voor lotgenotencontact.

Naar het webinar

Kijk het webinar online terug.

Mogelijk gemaakt met support van WIJeindhoven en Eindhoven in Contact.

Thema – avond Cocaïneverslaving Let-it-be, Markieza, GGzE De Boei 18 oktober

Cocaïne verslaving wat is het eigenlijk? Hoe herken je een verslaving en hoe ga je er mee om? Wil je op een informele manier meer te weten komen over het onderwerp of van onze ervaringsdeskundigen horen hoe zij daar mee om gaan? Kom dan naar onze thema-avond. Tijdens onze thema-avond word het thema vanuit verschillende kanten belicht.

Aanmelden : hestia@markieza.org
Wanneer     : Maandag 18 oktober
Tijd              : 18.30 – 21.00 uur
Locatie        : Herstelwerkplaats Hestia
Augustijnendreef 15 te Eindhoven

 

 

 

Psysalon, Zorg voor elkaar

Donderdag 7 oktober 2021 Psysalon in de Hofnar Valkenswaard van 19.30 t/m 21.30 uur. 

PSYSALON heeft tot doel mensen, familieleden, betrokkenen en hulpverleners te ondersteunen en te inspireren. Bij Psysalon is iedereen welkom. (Ervarings-)deskundigen gaan met behulp van gespreksleider Wil van der Laak met elkaar in gesprek over het thema van deze avond. Niet alleen de (ervarings-)deskundigen voeren het gesprek maar ook de bezoekers worden actief betrokken zich te mengen in het gesprek. Op deze manier hoor je ook eens de verhalen van andere mensen om jou heen. Zo zal er een aantal keren per jaar een Psysalon plaats vinden in Valkenswaard met elke keer een ander thema.

Deze bijeenkomst is Psysalon is voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema “zorgen voor elkaar” en in het bijzonder voor mensen die te maken hebben met een naaste met een psychische kwetsbaarheid.

Zorg jij voor iemand in je omgeving? Krijg jij zelf zorg van iemand die je lief is? Dat is toch heel normaal?! Of niet…

Praat erover in de Psysalon, want soms is het fijn om te ontdekken: “Ik ben niet de enige.”

Als partner, ouder, kind, familie of kennis kiezen we er niet altijd voor om te zorgen, het overkomt je en we hebben het graag voor de ander over. Volgens een onderzoek over ‘informele hulp’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau voert ongeveer een derde van de Nederlanders ‘enige vorm van mantelzorg’ uit. Ongeveer een op de zes van deze zorgverleners helpt meer dan acht uur per week. Ruim 600.000 mensen hielpen langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week. Deze vorm van zorg is dus een belangrijke factor in het leven van heel veel mensen.

De Psysalon ‘Zorg voor elkaar, in naam der liefde’ vindt plaats op donderdag 7 oktober 2021 tussen 19.30 en 21.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur en er staat koffie en thee klaar. De Bijeenkomst vindt plaats in de hofnar, boven de bibliotheek.
Adres: De Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard.

In verband met corona is aanmelding gewenst, dit kan via patricia.van.wegberg@ggze.nl. De toegang is gratis. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen. 

Wil je eerst meer weten over Psysalon? Bel of mail dan met Patricia via bovenstaand emailadres of via 06-83669037

Psysalon BUITENGESLOTEN? UITGESLOTEN!

Donderdag 30 september 2021 Tijd: 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur. Adres: Kempenhorst College, Grote Aula Eikenbussel 1, Oirschot.

Soms kan het fijn zijn te ontdekken, ik ben niet de enige. Zorg jij voor iemand in je omgeving, krijg jij zelf zorg van iemand die je lief is? Dat is toch gewoon normaal?! Of niet… Graag nodigen we je uit om samen met een panel van twee ervaringsdeskundigen en een professional mee te denken en praten over deze vragen.

PSYSALON heeft tot doel mensen, familieleden, betrokkenen en hulpverleners te ondersteunen en te inspireren. Bij Psysalon is iedereen welkom. (Ervarings-)deskundigen gaan met behulp van gespreksleider Wil van der Laak met elkaar in gesprek over het thema van deze avond. Niet alleen de (ervarings-)deskundigen voeren het gesprek maar ook de bezoekers worden actief betrokken zich te mengen in het gesprek. Op deze manier hoor je ook eens de verhalen van andere mensen om jou heen. Zo zal er een aantal keren per jaar een Psysalon plaats vinden in Oirschot en Valkenswaard met elke keer een ander thema.

Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen. Hoe doe je dat?

Steunpunt Mantelzorg Verlicht organiseert donderdag 14 oktober een bijeenkomst over het Persoons Gebonden Budget (PGB). De bijeenkomst is voor mantelzorgers die overwegen een PGB aan te vragen voor degene waar zij voor zorgen. Maar ook voor mantelzorgers van zorgvragers die al een PGB ontvangen. De workshop wordt verzorgd door Per Saldo, de landelijke vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget.

Als iemand een PGB wil aanvragen of al een PGB heeft komt er veel op je af. Tijdens de workshop proberen we hier wat verheldering in te geven. Hierbij kun je denken aan vragen zoals; Wat is eigenlijk een PGB? En wat zijn de voor- en nadelen? Maar ook uitleg over het verschil tussen PGB en Zorg in Natura. En waar moet je rekening mee houden als je kiest voor een PGB? Ook wordt kort uitleg gegeven over de verschillende zorgwetten en hoe je een indicatie aanvraagt. En waar hulp geboden kan worden als je vragen hebt over nieuwe regels bij een lopend PGB. Kortom; een blik in de wereld van het PGB.

Aanmelden en kosten voor de workshop.
De workshop vindt plaats van 13.30-16.00 uur in Gebruikersvereniging Steunpunt De Meerpaal, Schoenerstraat 10-A in Eindhoven.
Aanmelden uiterlijk tot dinsdag 5 oktober bij het Steunpunt Mantelzorg Verlicht op telefoonnummer 088 0031 288 of via info@mantelzorgverlicht.nl of via Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven: Workshop Persoonsgebonden Budget PGB

Voor deelname aan de workshop vragen we €2,50. Deze eigen bijdrage maak je, na aanmelding, over op rekening NL66 BNGH 0285 0235 78 ten name van GGD Brabant-Zuidoost onder vermelding van Workshop + datum van de workshop (donderdag 14 oktober) en je naam, postcode en huisnummer.

met vriendelijke groet
team Steunpunt Mantelzorg Verlicht

GGD Brabant Zuidoost
Clausplein 10
5611 XP EINDHOVEN
T: 088 0031 288
E: info@mantelzorgverlicht.nl
W: www.mantelzorgverlicht.nl