Gratis Cursus Mental Health First Aid voor inwoners Eindhoven

Hoe kun je omgaan met mensen die psychische problemen hebben? Dit leer je in de cursus Mental Health First Aid (MHFA). In samenwerking met gemeente Eindhoven biedt GGzE inwoners van Eindhoven deze cursus gratis aan.

Allemaal krijgen we weleens te maken met mensen met psychische problemen. Hoe ga je hier het beste mee om en hoe kun je deze mensen helpen?
MHFA heeft een cursus ontwikkeld waarin je informatie ontvangt over depressies, angststoornissen, psychoses en middelengebruik. Daarnaast wordt antwoord gegeven op vragen als:

  • Hoe kun je omgaan met mensen die psychische problemen hebben?
  • Wat kun je doen om te helpen?
  • Ga je in gesprek of juist niet?
  • Wanneer roep je hulp in?

De cursus van MHFA wordt aan inwoners van Eindhoven gratis aangeboden door GGzE in samenwerking met gemeente Eindhoven.

Klik HIER om je aan te melden.

Let-it-be organiseert een aantal thema avonden in augustus, september en oktober

Onze missie is om eenieder die gevolgen ondervindt van psychische problemen, trauma en/of ziekte een veilige plek te bieden zonder veroordeling of oordeel, waar gewerkt kan worden aan persoonlijk herstel. Dit wordt gedaan samen met Ervaringsdeskundigen (i.o.) en door deelnemers zelf. Familie/Naasten zijn ook welkom.

Op een aantal maandagen organiseert “Let-it-be” een thema avond.

Maandag 26 augustus   : Huiselijk geweld

Maandag 30 september: Diverse culturen in de psychiatrie

Maandag 28 oktober     : Autisme

Tijd: 18:30-21:00 uur

Locatie: De Witte Hoeve van Glorieux, Geldropseweg 170, Eindhoven.

Je hoeft je niet aan te melden. De thema-avond is gratis.

Voor vragen mail naar info@let-it-be.nl  of bel 06-85585496

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) van kracht.

Deze vervangt de huidige Wet Bopz. De bedoeling van de nieuwe wet is om de rechtspositie van burgers te verbeteren als er sprake is van een gevaar voor jezelf of voor de omgeving vanwege psychische problemen. De persoon zelf en zijn naasten krijgen meer mogelijkheden om mee te denken over de wijze waarop het gevaar afgewend kan worden. Het streven is om het gebruik van dwang, bijvoorbeeld in de vorm van gedwongen opnames, terug te dringen.

Om je goed te informeren over deze wet organiseert MIND samen met de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) en de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon (LSFVP) een drietal informatie- en discussiebijeenkomsten over de Wet Verplichte ggz onder de titel “Verplicht, maar niet onmondig!”
Deze bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 15 mei, maandag 24 juni & maandag 23 september 2019 van 13.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort.

Thema & Data

  • Woensdag 15 mei 2019: Wat zijn je rechten als burger, cliënt en als naaste?
  • Maandag 24 juni 2019: Wat doet de gemeente met een melding? Word jouw stem gehoord? Welke rol kunnen naasten spelen?
  • Maandag 23 september 2019: Kan ik verplichte zorg voorkomen met een eigen plan van aanpak? Ambulante dwang; waar gaat het over?

Toegang
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, geïnteresseerde en belanghebbende burgers in het algemeen.

Aanmelden
Via deze link kun je je aanmelden voor één of meerdere van de bijeenkomsten.

Thema-avond Let it Be over Softdrugs

Wat valt er eigenlijk allemaal onder “softdrugs”?

Hoe is het om hier aan verslaafd te zijn?

Hoe zijn onze ervaringsdeskundige gastsprekers hiermee omgegaan?

Op deze vragen gaan we dieper in tijdens onze thema-avond over softdrugs. Je ben van harte welkom!

Maandag 24 juni 2019 van 18:30-21:00 uur.

Witte Hoeve van Glorieus, Geldropseweg 170 te Eindhoven.

Voor vragen info@let-it-be.nl of bel 06-85585496.

Zorgsalon Veerkrachtig met en door mantelzorg

Datum:   Tijd: 14:45  Locatie: Dante Building (DZ01), Tilburg University

Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deze zorgsalon staat in het teken van mantelzorg.

Door beleidswijzigingen zijn mensen meer op hun omgeving aangewezen als het gaat om mantelzorg. Hierdoor dienen zich nieuwe groepen en vraagstukken aan die voorheen niet in beeld waren. Zo is er toenemende aandacht voor jongeren die voor een gezinslid zorgen en vaak een heel ander leven hebben dan hun leeftijdsgenoten. Maar ook in de verpleeghuiszorg is meer aandacht voor het samenwerken met de familie en mantelzorger om zo mensgerichte zorg te leveren. Jong en oud, geven en nemen; hoe blijft de balans tussen mantelzorg verlenen en ontvangen zodanig dat de veerkracht van degenen die ermee te maken hebben optimaal is en blijft?

Klik HIER voor meer informatie en gratis inschrijven

Ypsilon Landelijk agenda 2019

Evenement: Week van de jonge mantelzorger

Datum: 03-06-2019 t/m 09-06-2019

Locatie: landelijk

Jong en zorgen, dat is niet niks. Terwijl deze doelgroep ondersteuning goed kan gebruiken, blijkt het lastig om ze te bereiken.
JMZ Pro en MantelzorgNL hebben de krachten gebundeld om de impact van de Week van de Jonge Mantelzorger te vergroten. Ieder jaar is het de eerste week van juni de Week van de Jonge Mantelzorger. Een week waarin we hopen dat er lokaal meerdere activiteiten en initiatieven worden ondernomen om met jongeren in contact te komen.

Klik hier voor meer informatie over de week van de jonge mantelzorger

Klik hier voor Ypsilon Landelijk agenda 2019 

Ypsilon Landelijk agenda 2019

Themabijeenkomst: Leren omgaan met stemmenhoren

Datum: 04-04-2019

Tijd: 19:15 – 22:00

Locatie: De vergulde Graaf Tiel

De thema-avond gaat over  ‘leren omgaan met stemmen horen: Een op herstel en emancipatiegerichte benadering’.

De avond wordt verzorgd door Robin Timmers, schrijver van het het boek ‘omgaan met stemmen horen’. Robin is als ervaringsdeskundige werkzaam bij het Bureau Herstel RIBW Nijmegen en Rivierenland. Het belooft een bijzondere avond te worden voor iedereen die geïnteresseerd is in stemmen horen, zowel onze eigen achterban (naasten), maar (juist) ook mensen die zelf stemmen horen en hulpverleners.

Klik hier voor meer informatie over deze themabijeenkomst in Tiel

Klik hier voor Ypsilon Landelijk agenda 2019

Ypsilon Landelijk agenda 2019

Congres: Opgroeien met ouders met psychische problemen
Datum: 21-03-2019
Tijd: 13:00 – 16:30
Locatie: Heeze
Op 21 maart vindt in het Centrum voor Rouw en Verlies te Heeze het middagsymposium “Ik wil jullie iets vertellen” plaats.
Aanleiding is het verschijnen van de vertaling van het boek ‘Talk about it . . with every child’ van de Deense Karen Glistrup. De Nederlandse ondertitel is Praten met kinderen over psychische problemen met ouders. Het is een boek voor zowel kinderen, ouders als professionals.

SUÏCIDE PREVENTIE

Zero suïcides, nul zelfdodingen. Dat is de missie van GroeiRijk Klaver, onderdeel van GGzE Eindhoven en De Kempen. Met de inzet van ‘ervaringsdeskundigen’ loopt de instelling landelijk voorop.

ARNOLD MANDEMAKER A.MANDEMAKER@ED.NL

De bijeenkomst in de kapel van De Grote Beek is bedoeld als kick-off van GroeiRijk Klaver, een speciale groep binnen de instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Eindhoven. Met die naam wil GGzE het gedachtegoed voortzetten van het voormalige Klaverblad. Een bezinningshuis voor mensen met suïcidaal gedrag, dat werd geleid door ervaringsdeskundigen. Vanaf nu zijn zij officieel operationeel binnen GGzE.

GGzE is de eerste grote ggz- instelling in Nederland die ervaringsdeskundigen inzet voor begeleiding van cliënten met suïcidaal gedrag. Andere instellingen zijn terughoudend, zegt Anouk Velthuizen, programmaleider suïcide preventie. ,,De ervaringsdeskundige is in opkomst, maar het is nog controversieel. Naar het belang ervan is ook nauwelijks onderzoek gedaan. Er zijn wel een paar Amerikaanse studies, maar die zijn vooral gericht op oorlogsveteranen.” In Nederland heeft alleen de Rijksuniversiteit Groningen in 2015 een verkennende studie gedaan. Toch zet GGzE nu deze stap. ,,Ervaringsdeskundigen kunnen op een andere manier contact maken. Menselijk, met warmte. Het gaat om her- en erkenning”, zegt Velthuizen.

Coördinator van GroeiRijk Klaver is Ivonne Heijnen. Zij belandde na een poging tot zelfdoding op de PAAZ, de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. ,,Ik had mijn sociale netwerk uitgedund. Alleen mijn tante bleef mij opzoeken. Zij stond aan mijn bed toen ik bijkwam. ‘Ben je blij dat je leeft?'”, was het eerste dat ze vroeg. ‘Nee, ik baal als een stekker’, was mijn antwoord. Ik ben drie maanden op de PAAZ geweest, maar mijn tante kwam elke avond op bezoek.” Het bleek voor Ivonne de ommekeer in haar leven. Daarom heeft zij haar tante en oom meegenomen als eregasten bij de kick-off. In de pauze vertelt de tante hoe de moeder van Ivonne, haar zus, ziek werd toen haar dochtertje nog maar drie jaar oud was. Uiteindelijk stierf ze toen Ivonne zeventien was. Het tekende de jeugd van haar nichtje, met als eindstation die mislukte poging tot zelfdoding. Tante en oom bleven zich al die tijd over hun nichtje bekommeren. ,,En nu staat ze hier. Ik ben apetrots op haar”, zegt ze.

Beleid gekanteld

Geneesheer-directeur Joris Hendrickx van GGzE is gekomen om de kick-off bij te wonen. ,,Er zijn geen winnaars bij suïcide, alleen verliezers”, zegt hij. ,,Daarom moeten we dit zien te voorkomen. We dachten tot nog niet zo lang geleden dat je er juist niet over moest praten, want dat zou navolging uitlokken. Het protocol was: de eerste weken vooral geen contact met de naasten.” Dat beleid is totaal gekanteld, stelt Hendrickx. Nu luidt het parool: praat er juist wél over, betrek de naasten erbij en doorbreek het taboe. ,,Wat nog ontbrak is de inzet van ervaringsdeskundigen hierbij. Dat doen we nu meer zichtbaar.”

GroeiRijk Klaver heeft al contact gelegd met partners, waaronder de NS en ProRail, gemeenten en 113 Zelfmoordpreventie. Voor nu beperkt de hulpverlening zich nog tot cliënten van GGzE, maar het voornemen is om het werkterrein te verbreden. ,,We zijn zorgvuldig aan het onderzoeken op welke wijze we dit kunnen uitvoeren in de praktijk”, zegt Ivonne Heijnen. ,,We gaan GroeiRijk Klaver nu eerst goed intern verder op de kaart zetten, we kunnen niet alles direct aanpakken.”

Eén ding staat voor haar nu al als een paal boven water: ,,De inzet van ervaringsdeskundigen draagt zeker te weten bij aan herstel.”

LEES MEER

Terugblik Week van de psychiatrie: VRIENDSTAP.NL

Vriendstap: Ontmoetingsplaats op internet voor mensen met een psychische problemen

LIEVER SAMEN DAN ALLEEN?
Stichting Vriendstap.nl brengt mensen met een psychiatrische achtergrond in contact met elkaar, zij bemiddelt niet actief. Leden kunnen via de site beschermd mailen met elkaar zonder dat e-mailadressen of andere gegevens vrijgegeven worden. Een groot gedeelte van deze mensen ervaart te weinig steun bij het vinden van vriendschap en menselijk gezelschap. De website is ontwikkeld door mevrouw H.A. Pronk-Verweij, om het de genoemde doelgroep makkelijker te maken vriendschappelijke contacten te leggen en/of een levenspartner te vinden.

De voorwaarden voor inschrijving en kosten:
18 jaar of ouder, psychiatrische achtergrond, betalen van de jaarlijkse contributie van € 25,= , Het verstrekken van contactgegevens van de huisarts.

Werkwijze:
 U kunt zich aanmelden via de website www.vriendstap.nl
 Kies voor de 2 gratis kijkweken, u ontvangt een tijdelijk wachtwoord.
 U kunt dan nog niet met de andere leden mailen, wel rondkijken.
 Enthousiast geworden?
 Meld u aan voor lidmaatschap en ontvang een definitief wachtwoord.
 U zet uw persoonlijke informatie op de website, in een persoonlijk profiel.
 Vriendstap voert controle uit en pas als alles is goedgekeurd, gaat u over tot
betaling van de contributie.
 Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres blijven onzichtbaar.
 U kunt selecteren op o.a. leeftijd, vriendschap, relatie, provincie enz.
 U heeft de mogelijkheid om te mailen.
 U kunt personen waarvan u geen mail wenst te ontvangen blokkeren.

Voor Iedereen Toegankelijk:

U kunt o.a. in bibliotheken en internetcafés internetten en mailen. Als u niet met de computer om kunt gaan, vraag dan aan een goede bekende of uw hulpverlener om u te helpen. Wanneer u geen e-mailadres heeft kunt u dit gratis een aanvragen bij diverse websites, oa. Outlook of Google.
De Vriendstap medewerkers helpen u indien gewenst telefonisch met uw inschrijving, ook voor vragen zijn zij telefonisch en/of per e-mail tot uw dienst.

Website : www.vriendstap.nl
E-mail adres: info@vriendstap.nl

Telefoon :
06-29543490, Hans
Maandag 09.30 tot 17.00 uur
Woensdag 13.00 tot 22.00 uur
Donderdag 09.30 tot 17.00 uur