Artikelen door Piet van der Linden

MENTORSCHAP IETS VOOR U?

Mentorschap Zuidoost Brabant
Er zijn op dit moment 2600 mensen in Nederland, voor wie wij mentorschap bieden. Dat gebeurt door bijna 2200 vrijwilligers. We zoeken voor komende tijd 600 nieuwe mentoren erbij, om in de groeiende vraag te kunnen voorzien.
Om deze reden is de landelijke wervingscampagne gestart onder het motto Maakt u het verschil? Het filmpje laat u zien wat mentorschap inhoudt. Wellicht kunt ú voor één van hen het verschil maken!

Groeirijk Klaver. Hoe om te gaan met suïcidaliteit in je omgeving.

Kom jij 25 maart naar de kick off van GROEIRIJK KLAVER?

Ben je bekend met suïcidaliteit en denk je dat de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid van toegevoegde waarde zou kunnen zijn bij jouw behandeling? Ben je een naaste van iemand met suïcidaliteit? Ben je een hulpverlener en nieuwsgierig hoe je samen met cliënten gebruik kunt maken van de professionele inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidaliteit? Óf ben je gewoon geïnteresseerd in dit thema? Je bent van harte welkom. Het ochtendprogramma bestaat uit verschillende presentaties van interessante sprekers. Er is tijd voor vragen en middels een ludieke interactieve activiteit gaan we nogmaals in gesprek met elkaar over het onderwerp suïcidaliteit.

Naasten in Kracht

is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar. De informatie is zo algemeen mogelijk zodat zoveel mogelijk naasten er van kunnen profiteren.

Psysalon Best

VOOR IEDEREEN DIE BETROKKEN IS BIJ IEMAND MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID Ontmoeten, luisteren, praten, delen. Thema: “Bonje met de buren” In gesprek met een wijkagent, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene over overlast, verward gedrag en de (on)mogelijkheden in samenwerking met organisaties en buurtgenoten.   Datum: Maandag 12 november 2018 Tijd: 19.30 — 21.30 uur. Adres: Bestwijzer […]

Begeleid of beschermd wonen

Thema: BESCHERMD WONEN Het Beschermd Wonen van de toekomst. Met welke ontwikkelingen hebben we te maken in de regio Eindhoven en in het bijzonder: hoe past de nieuwbouw aan de Fakkellaan hierin? Hoe gaan we dit vorm geven, voor wie is dit bedoeld en wanneer is dit project klaar voor gebruik? Spreker: Hanneke Henkens, manager […]

Als Maatje040 doe je vrijwilligerswerk in de regio Eindhoven

Maatje040 past ons allemaal
Wil jij graag een handje helpen, iemand voor langere tijd begeleiden, of samen met iemand leuke dingen ondernemen? 
Word dan Maatje040
De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie voor en door Eindhovenaren. Wij hebben een groot aantal “Maatjesprojecten” waarmee we mensen helpen die het hard nodig hebben.

Verslag regioavond 13 februari 2018: Peer-supported Open Dialogue (P.O.D.)

De bijeenkomst vond plaats in het Inspiratiecentrum, Grote Beekstraat 8. Olga heet onze bezoekers en gasten van harte welkom.
Op dinsdag 13 februari waren  onze gasten:
Cynthia Blaauw, manager FACT en projectleider POD-team en Nadia van Ham, gezondheidspsycholoog bij het POD-team.
Het onderwerp van deze avond is POD ( Peer-supported Open Dialogue). Met behulp van een PowerPoint presentatie leiden Cynthia en Nadia ons door hun voordracht.
De GGzE is aangesloten bij de Werkplaats Herstelondersteuning. POD past bij de visie van de GGzE. In een pilot van 2 jaar worden 7 ervaringsdeskundigen in Engeland opgeleid. Vanaf 2019 kan de opleiding ook in Nederland gevolgd worden. Het streven is om dan nog 30 mensen te trainen.