Artikelen door Piet van der Linden

Steunpunt Mantelzorg Verlicht “Ruggensteun 19”

Veel onderzoek over mantelzorg en corona. Uit onderzoek onder het gezondheidspanel van de GGD in Noord-Brabant blijkt dat één op de drie mantelzorgers in coronatijd als mantelzorger is begonnen. Van hen geeft 57% aan dit ook na corona te blijven doen. Mantelzorg verlenen gaat gewoon door ongeacht de pandemie. Wel heeft corona en de beperkende […]

De ggz-appwijzer helpt je bij het vinden van apps die je mentale veerkracht kunnen versterken

Voor wie bedoeld? De ggz-appwijzer (https://www.ggzappwijzer.nl/) is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een app die kan helpen bij het versterken van de mentale veerkracht. Voor zelfstandig gebruik  of in combinatie met een behandeling. Door wie beoordeeld? De apps worden in eerste instantie in detail op ruim honderd punten gecontroleerd. Dit is gedaan […]

Gek Genoeg! anoiksis

“Van psychotische patiënt naar partner in de zorg” Anoiksis, de vereniging voor en door psychosegevoelige mensen heeft een nieuwe uitgave: Gek Genoeg. Dit mooie blad bevat artikelen over stigma, lotgenotencontact, leren leven met een psychosegevoeligheid, biologische aspecten ervan. De bijdragen zijn geschreven door mensen met psychosegevoeligheid, (ervaringsdeskundige) hulpverleners en wetenschappers.Een krant door en voor lotgenoten, […]

Steunpunt Mantelzorg Verlicht “Ruggensteun 18”

Mantelzorgers nog steeds zwaar belast.
Ook gedurende de tweede coronagolf zorgen mantelzorgers meer voor hun naasten in de thuissituatie en ervaren ze een hogere zorgzwaarte in vergelijking met de tijd vòòr corona. In veel situaties is de formele zorg verminderd of stopgezet. Zorg en begeleiding door telefonisch contact of beeldbellen voldoet niet altijd. Gelukkig is de situatie voor veel mantelzorgers wel iets beter dan tijdens de eerste coronagolf. Deze informatie komt van het nationale
mantelzorgpanel.

Over Mentale Kracht 040

www.mentalekracht040.nl
Door het coronavirus neemt het aantal mensen met psychische klachten toe. Bij GGzE merken wij dat het voor mensen bij wie het mentaal niet lekker loopt, moeilijker is om hulp te vinden. Er zijn ook veel mensen die het juist nu extra lastig vinden om hulp te vragen. Door alles wat wij om ons heen zien en horen, ontstond bij ons de behoefte om niet alleen onze cliënten te helpen, maar iedereen in de regio Eindhoven.

Mantelzorgcompliment Eindhoven

Graag geven we meer bekendheid aan het Eindhovens Mantelzorgcompliment 2020.
Eindhoven kent ruim 26.OOO mantelzorgers. Mantelzorger ben je, als je vrijwillig, langdurig en/of intensief voor iemand uit je directe omgeving zorgt. Vaak is dat een familielid, een goede vriend of een buur.