Familie & naasten in Nederland. Aanbod vaardighedentrainingen

Vaardighedentrainingen helpen naasten in hun omgang met de ziekte en de persoon die ziek is. De naasten hebben altijd een relatie, ze zijn een broer of zus van, een vader of moeder van, een partner van of een kind van, maar denk ook aan ooms, tantes, opa’s en oma’s. Daarnaast hebben ze zorgen over, om en zorgen ze vaak voor de cliënt.

Kennis over de ziekte en het oefenen van vaardigheden helpen in deze relatie.
In dit overzicht hebben we de aangeboden trainingen zoveel mogelijk gerangschikt naar de relatie tot de cliënt. Ze worden aangeboden, of werden tot recent aangeboden. Er is altijd een combinatie van kennis en vaardigheden trainen.

Als eerste staan de erkende, goed onderbouwde en/of effectieve trainingen genoemd.

De overige trainingen staan apart genoemd. Dit betekent niet dat ze niet goed zijn, sommige zijn nog te nieuw om al een predicaat goed onderbouwd te hebben. De trainingen die hier worden genoemd hebben altijd een onderdeel vaardigheden trainen. Per vaardigheidstraining hebben we de kenmerken van de inhoud van de training (o.a. vorm, doel, doelgroep, groepsgrootte, type trainer, interventieduur), het eventueel theoretisch raamwerk, methodieken die worden ingezet als eventuele verricht onderzoek in beeld gebracht. In dit overzicht geven we een samenvatting van trainingen die in Nederland beschikbaar zijn.

Aanbod voor naasten in Nederland. Via de verkenning hebben we verschillende vaardigheidstrainingen in kaart kunnen brengen. Het huidig aanbod delen we in erkende vaardigheidstrainingen, andere vaardigheidstrainingen en overig ondersteuningsaanbod voor naasten. In het overzicht is helder gemaakt voor welke doelgroep deze is ontwikkeld.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen waarna het document geopend wordt. Klik daarna op de links die dan wél werken.